Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.700-701

Cerrahi duman: Ameliyathane çalışanlarına etkileri ve alınan önlemlerin incelenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019, ss.692-693

Ameliyathanede ekip çalışması: hekim ve hemşirelerin tutumları.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.311-312

Cerrahi hastaların hemşirelik bakım kalitesi algısı: bakımdan memnuniyet ilişkisi.

Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Şubat 2019, ss.334-335

Teamwork in Operating Room: Attitudes of Physicians and Nurses

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Şubat 2019

Cerrahi Hastaların Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı: Bakımdan Memnuniyet İle İlişkisi’

ULUSLARARASI CERRAHİ AMELİYATHANE, STERİLİZASYON VE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 21 - 24 Şubat 2019

Perceptions of Patient Safety Culture in Surgical Nurses’xx Introduction and Purpose

8th Congress EORNA The Colossus of Perioperative Nursing, Rhode-Island, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Mayıs 2017

Perception of patient safety culture in surgical nurses’

8th EORNA Congress The Colossus of Perioprative Nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.46-54

Burnout in operating room nurses and the effect of perceived social support

8th congress EORNA the colossus of perioperative nursing, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.417

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff

5the International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

The perception of people admitted to health centers about violence against healthcare staff

5th International Conference on Violence in the Health Sector, Dablin, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

The perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health sector, Dablin, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey

5th International Conference on Violence in the Health Sector, DABLİN, İrlanda, 26 - 28 Ekim 2016

Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik

15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Kanser hastalarında bakım vericilerin bakım verme yükleri

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı, s.29, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Yaşlı Bireylerde Ağrı ve Yönetimi

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Geriatri Hemşireliği Seminerleri, Türkiye, 08 Aralık 2014

Sağlık bilimleri öğrencilerinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddete bakış açısı

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.57

Acil birimlerde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi

13. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.70

Meme kanser cerrahisi komplikasyon yönetiminde psikolojik destek.

Meme Hemşireliği Sertifikasyon Programı, Türkiye, 28 Ekim 2013

Travmalı hastanın Acil Ünitesine kabulü ve izlemi

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Travmalı Hastanın Bakımında Güncel Sıvı Tedavisi

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

Organ nakli gerçekleştirilen hastanın taburculuk sonrası evde bakımı

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

Evrensel Bir Bakım Sorunu: Basınç Yarası

2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi “Uluslararası Katılımlı”, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2012

Gelecekte Acil Tıp Hemşireliğinden Beklentiler

Acil Sağlık Hizmetlerinin Dünü Bugünü Geleceği Sempozyumu, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2011

Ölümsüzlük Mantarı: Reishi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Bakış Sempozyumu, Türkiye, 09 Aralık 2011

Ameliyat olacak/olan hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkma tutumları.

10 Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kongre Bildiri Kitabı, Gaziantep, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2011, ss.350

Klinik ortamı tehdit eden en yaygın risklerden biri: Şiddet

I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Nisan 2011

Cerrahi Olgularda Hastane İçi Nakil

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2010

Resüsitasyon Sonrası Bakım İlkeleri

VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Kemikiçi Kateterizasyon

Yüksekokullar İçin İlk Yardım, Berrak Ç. Yeğen, Editör, Yüce Yayım, İstanbul, ss.97-104, 2018

Acil Müdahalede Kullanılan Temel İlaçlar

Yüksekokullar için İlk Yardım, Berrak Ç. Yeğen, Editör, Yüce Yayım, İstanbul, ss.178-193, 2018

The perception of people admitting to health centers about violence against healthcare staff.

Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editör, KAVANAH, Dublin, ss.89-93, 2016

The perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey.

Violence in the Health Sector, : I Needham, K McKenna, O Frank, N Oud. , Editör, Kavanah, Amsterdam, ss.81-85, 2016

Perceptions of healthcare students related to violence against healthcare staff in Turkey.

Violence in the Health Sector, Ian Needham, Kevin McKenna, Odile Frank, Nico Oud, Editör, KAVANAH, Dublin, ss.81-84, 2016

The perception of people admitted to health centers about violence against healthcare staff.

Violence in the Health Sector, I Needham, K McKenna, O Frank, N Oud. , Editör, Kavanah, Amsterdam, ss.89-93, 2016

Toraks travması

Hemşire Tekniker Ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz Şelimen, Ayhan Özşahin, Aysel Gürkan, Korhan Taviloğlu, Editör, Kuban Matbaacılık yayıncılık, Ankara, ss.89-99, 2008

Omurga ve Omurilik Travmaları

Hemşire Tekniker Ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve resüsitasyon Kursu Kitabı, Deniz şelimen, Ayhan Özşahin, Aysel Gürkan, Korhan Taviloğlu, Editör, Kuban Matbaacılık yayıncılık, Ankara, ss.121-135, 2008