Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde BilgiVarlıklarının Kullanımı

Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.1-8, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İSTANBUL’DAKİ HALK KÜTÜPHANELERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARA UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.1811-1836, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Analysis of Public Libraries’ Ability to Represent Preschool Children in Terms of Their Mission and Responsibilities

International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Analysis of public libraries’xx ability to represent preschool children in terms of their missions and responsibilities

Proceedings of Teaching and Education Conferences -International Institute of Social and Economic Sciences., Venice, İtalya, 24 - 27 Nisan 2017, ss.74-87 Creative Commons License

Elektronik Arşivlemede Temel Prensipler

E-BEYAS 2015 Kurumsal Belleklerin GeleceğiDijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015, ss.65-66

Marmara Visual Memory

Qualitative and Quantative Methods in Libraries, Paris, Fransa, 21 - 23 Ocak 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Mobil Uygulamalarda Kişisel Verilerin İhlali Üzerine Bir Araştırma

Bilgi Yönetimi Ve Bilgi Güvenliği: eBelge- eArşiv- eDevlet- Bulut Bilişim-Büyük Veri- Yapay Zekâ, Bahattin YALÇINKAYA, M. Altay ÜNAL, Burcu YILMAZ, Fahrettin ÖZDEMİRCİ, Editör, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.483-502, 2019

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Bulunan Ahmet Hamdi Tanpınar Evrakının Sayısallaştırılması

Bilgi ve belge çalışmaları: özel arşivlerde teori ve uygulama, Tuba Karatepe,Elif Yılmaz Şentürk,Varol Saydam, Editör, Hiperkitap, İstanbul, ss.147-158, 2017

Kurumsal Kimlik Çalışmalarına Bir Örnek:Marmara Üniversitesi Görsel Bellek Projesi

Bilgi ve belge çalışmaları: özel arşivlerde teori ve uygulama, Karatepe, Tuba, Yılmaz Şentürk, Elif, Saydam, Varol, Editör, Hiperkitap, İstanbul, ss.245-260, 2017