General Information

Institutional Information: Faculty Of Arts And Sciences, Information And Records Management, Department Of Institutional Archives

Metrics

Publication

18

Project

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yapan Varol Saydam ,2012 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış ve 2013 yılında Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. "Elektronik Belge Yönetimi Uygulamalarında Personel Farkındalığının Artırılması: Değişim Yönetimi Açısından Bir İnceleme" adlı yüksek lisans tezini İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde 2015 yılında tamamlamıştır. 2022 yılında “Türkiye'de Özel Arşivlerin Erişim Sorunları" adlı doktora tezini Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.