Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2013 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Verdiği Kurs ve Eğitimler

  • 2019 - 2019 TS 13298:2015 ve Elektronik Belge - Arşiv Yönetimi Standardı Sertifika Programı

    Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

    Saydam V.