Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examination of trust and sustainability concerns in autonomous vehicle adoption

TECHNOLOGY IN SOCIETY, cilt.63, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Measuring brand image using a cognitive approach: Representing brands as a network in the Turkish airline industry

JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, cilt.67, ss.85-93, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of a Blockchain-based website using the technology acceptance model: the case of Save Ideas

International Journal of Diplomacy and Economy, cilt.6, sa.1, ss.17-25, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Cultural Differences in Hospitality Sector Competitiveness via Online Big Data

Marmara Business Review, cilt.2, ss.71-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring competitive gaps to create a “Turkish” local search engine

Research Journal of Business and Management, cilt.4, ss.185-193, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Empirical Investigation into The Determinants of Various Social Networking Sites Used By Generation Y Consumers

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.12, ss.85-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Exploring local vs global brand associations in an emerging market using BCM technique

QUALITATIVE MARKET RESEARCH, cilt.20, sa.3, ss.266-288, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Endüstri 4.0a Göre Gelişen Sağlık Sektörü

Harvard Business Review Türkiye, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Ego States in Brand Consumer Transactions

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.211-228, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Classifying Countries According to Their Export Competitiveness The Position of Turkey as an Emerging Economy

Online Academic Journal of Information Technology, cilt.6, ss.71-94, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coca Cola nın Uluslararası Pazarlama Stratejilerine Yönelik Bir Yazın Taraması

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.18-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağının Sosyal Sorumluluk Düzeyi Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar KGK Açısından Bir İnceleme

İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markaların Kutup Yıldızı Marka Kavram Haritaları

The Brand Age, ss.75-77, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Exploring Brand Experience Dimensions for Cities and Investigating Their Effects on Loyalty to a City

Business and Economics Research Journal, cilt.5, ss.17-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Museum Visitor Experiences and Post Experience Dimensions Using SEM

Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, cilt.26, ss.103-125, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Comparison between Holistic Museum Visitors and Utilitarian Museum Visitors

International Journal of Marketing Studies, cilt.3, ss.78-94, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Case Analyses for Creating Competitive Advantages through Omni-Channel Experience

Global Business Research Congress (GBRC-2018), İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018

Gender Equality and Sustainability

4th International Conference on Sustainable Development (ICSD), Atina, Yunanistan, 11 - 15 Nisan 2018

Creating Omni-Channel Customer Experiences through Industry 4.0 Technologies

International Scientific Conference on Innovative Marketing (ISCOIM) 2018, Durres, Arnavutluk, 23 - 24 Şubat 2018

Users Motivation for a Sharing Economy: A Chaperone of Sustainable Consumption

2nd International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.95-102

Investigating the User Acceptance of Autonomous Vehicles to Contribute to Sustainability

2nd International Sustainability Congress, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.90-94

The Evolution of CRM from the Perspective of an Emerging Country: Past, Present and Future

6th International Conference on Management, Business and Economics, Durres, Arnavutluk, 27 - 29 Ekim 2017, ss.181

DETERMINING SERVICE QUALITY DIMENSIONS OF SOCIAL COMMERCE WEBSITES

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, cilt.34, ss.113-122 identifier

Determining Service Quality Dimensions of Social Commerce Websites

13th International Strategic Management Conference, Podgorica, Sırbistan Ve Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, ss.165-174

Determining Service Quality Dimensions of Social Commerce Websites

13th International Strategic Management Conference, 6 - 08 Temmuz 2017

Exploring Competitive Gaps to Create a “Turkish” Local SearchEngine

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.19

Exploring Yandex’xxs Brand Image as a Market Challenger in the Information Sector

II International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.62

Exploring Google’xxs Strong Brand Image Via Metaphors

II International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 Mayıs 2017, ss.55

Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Müslüman Türk Komuniteler

SETA - PANEL, Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Müslüman Türk Komuniteler, İstanbul, Türkiye, 06 Mayıs 2017

Marketing Management and Digital Transformation

1st International Scientific Conference on Innovative Marketing, Durres, Arnavutluk, 24 - 25 Şubat 2017, ss.30-31

Leaping up the Level of Information Society for Developing Countries: Benefiting from an Age of Industry 4.0

1st International Scientific Conference on Innovative Marketing, Durres, Arnavutluk, 24 - 25 Şubat 2017, ss.30-31

Using Information Systems to Develop CRM on the Road to Sustainability

International Sustainability Congress 2016, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.256-259

Yapısal Olmayan Veriden Rekabet Avantajı Yaratma Türkiye Konaklama Sektörü nde Metin Madenciliği Yaklaşımı

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.78-87

Text Mining in the Hospitality Sector to Extend the Motivation Theory

International Marketing Trends Conference, Venedik, İtalya, 21 - 23 Ocak 2016, ss.1-13

Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirler Arasındaki İlişkinin Sosyal Girişim ci ler Boyutu ile İncelenmesi Seferihisar Örneği

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı ile Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Gaining Competitive Advantage in Tourism Marketing A Text Mining Approach to Hotel Visitors Reviews in Durrës

International Conference for Management, Business and Technology, Durres, Arnavutluk, 6 - 07 Kasım 2015

Profiling online consumers according to their experiences with a special focus on social dimension

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

The Melody of Omnichannel Customer Experience Management (OCCEM)

Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey, Dirsehan Taşkın, Editör, Emerald Publishing Limited, Bingley, ss.1-10, 2020

Fuar Organizasyonlarının Makro Düzeyde Sağladığı Ekonomik Katkıların İncelenmesi

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, Mehtap SÜmersan Köktürk, Emine Çobanoğlu, Editör, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, ss.99-109, 2019

İletişim Stratejisi Olarak Ticari Fuarlar

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, Mehtap Sümersen Köktürk ve Emine Çobanoğlu, Editör, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, ss.126-145, 2019

İkinci El Ürünlerin Fuarcılık Kapsamında Değerlendirilmesi

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP ÇOBANOĞLU EMİNE, Editör, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, ss.262-267, 2019

Gelişmesinin Başında Olan Fuarcılık Sektörüne Sahip Bir Ülke Örneği Olarak Arnavutluk

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP ÇOBANOĞLU EMİNE, Editör, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, ss.110-124, 2019

Fuar Organizasyonlarının Makro Düzeyde Sağladığı Ekonomik Katkıların İncelenmesi

Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP ÇOBANOĞLU EMİNE, Editör, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, ss.99-109, 2019

İş Modelleri ve Değeri Yakalama

İnovasyon ve Girişimcilik, A. Esra Aslan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.463-482, 2018

İnovasyon Yönetimini ve Girişimciliği Öğrenme

İnovasyon ve Girişimcilik, A. Esra Aslan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.483-512, 2018

Small/Medium Sized Enterprises and Customers: A Case From Hospitality Sector

How Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Can Be Competitive, Ensari, M. Şebnem Kıygı-Çallı, Meltem, Editör, LIT Verlag, ss.91-103, 2017

Fransa’da Siyasi Gelişmelerde Türk ve Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Vakaları

Fransa’da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015/2016 Yılları İzleme Raporu, Nuri Tınaz,Meltem Çelik Dirsehan, Semra Meral, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.37-48, 2017

Fransa’da Ekonomik-İstihdam Hak ve Özgürlükleri: Türk ve Müslüman Toplulukların Durumu

Fransa daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi, Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan, Ahmet Uysal, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.209-234, 2016

Analyzing Countries for Their Luxury Potentials: A Macromarketing Approach

Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods, Mosca, F.; R. Gallo, Editör, IGI Global, Hershey, ss.71-91, 2016

An Application of Text Mining to Capture and Analyze eWOM: A Pilot Study on Tourism Sector

Capturing Analyzing and Managing Word of Mouth in the Digital Marketplace, Rathore Sumangla, Panwar Avinash , Editör, IGI Global, ss.168-186, 2015

Çevrimiçi Satışa İlişkin Çıkarımlar

Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel, , Editör, Nobel, Ankara, ss.207-211, 2015

Building Innovative Competitive Advantage in the Minds of Customers

Adoption of Innovation Balancing Internal and External Stakeholders in the Marketing of Innovation, Brem Alexander, Viardot Éric, Editör, Springer, ss.75-93, 2015

Müşteri Deneyimlerinin Geliştirilmesinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rolü

İlişkisel Pazarlamada Seçme Konular, Erdoğmuş İrem Eren, Gülsoy Tanses Yasemin, Editör, Beta, İstanbul, ss.121-129, 2015

Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama

İkinci Adam Yayınları, İstanbul, 2010