Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Case Analyses for Creating Competitive Advantages through Omni-Channel Experience

Global Business Research Congress (GBRC-2018), İstanbul, Turkey, 24 - 25 May 2018

Gender Equality and Sustainability

4th International Conference on Sustainable Development (ICSD), Atina, Greece, 11 - 15 April 2018 Sustainable Development

Creating Omni-Channel Customer Experiences through Industry 4.0 Technologies

International Scientific Conference on Innovative Marketing (ISCOIM) 2018, Durres, Albania, 23 - 24 February 2018

Users Motivation for a Sharing Economy: A Chaperone of Sustainable Consumption

2nd International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.95-102 Sustainable Development

Investigating the User Acceptance of Autonomous Vehicles to Contribute to Sustainability

2nd International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.90-94

The Evolution of CRM from the Perspective of an Emerging Country: Past, Present and Future

6th International Conference on Management, Business and Economics, Durres, Albania, 27 - 29 October 2017, pp.181

DETERMINING SERVICE QUALITY DIMENSIONS OF SOCIAL COMMERCE WEBSITES

13th International Strategic Management Conference (ISMC), Podgorica, Serbia And Montenegro, 6 - 08 July 2017, vol.34, pp.113-122 Sustainable Development identifier

Determining Service Quality Dimensions of Social Commerce Websites

13th International Strategic Management Conference, Podgorica, Serbia And Montenegro, 6 - 08 July 2017, pp.165-174

Exploring Competitive Gaps to Create a “Turkish” Local SearchEngine

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.19

Exploring Yandex’xxs Brand Image as a Market Challenger in the Information Sector

II International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017), Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.62

Exploring Google’xxs Strong Brand Image Via Metaphors

II International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2017), Belgrade, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, pp.55

Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Müslüman Türk Komuniteler

SETA - PANEL, Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi: Müslüman Türk Komuniteler, İstanbul, Turkey, 06 May 2017

Marketing Management and Digital Transformation

1st International Scientific Conference on Innovative Marketing, Durres, Albania, 24 - 25 February 2017, pp.30-31

Leaping up the Level of Information Society for Developing Countries: Benefiting from an Age of Industry 4.0

1st International Scientific Conference on Innovative Marketing, Durres, Albania, 24 - 25 February 2017, pp.30-31

Using Information Systems to Develop CRM on the Road to Sustainability

International Sustainability Congress 2016, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.256-259 Sustainable Development

Text Mining in the Hospitality Sector to Extend the Motivation Theory

International Marketing Trends Conference, Venedik, Italy, 21 - 23 January 2016, pp.1-13

Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirler Arasındaki İlişkinin Sosyal Girişim ci ler Boyutu ile İncelenmesi Seferihisar Örneği

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı ile Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 27 November 2015

Gaining Competitive Advantage in Tourism Marketing A Text Mining Approach to Hotel Visitors Reviews in Durrës

International Conference for Management, Business and Technology, Durres, Albania, 6 - 07 November 2015

Profiling online consumers according to their experiences with a special focus on social dimension

7th International Strategic Management Conference, Paris, France, 30 June - 02 July 2011, vol.24 identifier identifier

Books & Book Chapters

The Melody of Omnichannel Customer Experience Management (OCCEM)

in: Managing Customer Experiences in an Omnichannel World: Melody of Online and Offline Environments in the Customer Journey, Dirsehan Taşkın, Editor, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp.1-10, 2020

Fuar Organizasyonlarının Makro Düzeyde Sağladığı Ekonomik Katkıların İncelenmesi

in: Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, Mehtap SÜmersan Köktürk, Emine Çobanoğlu, Editor, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, pp.99-109, 2019 Sustainable Development

İletişim Stratejisi Olarak Ticari Fuarlar

in: Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, Mehtap Sümersen Köktürk ve Emine Çobanoğlu, Editor, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, pp.126-145, 2019 Sustainable Development

İkinci El Ürünlerin Fuarcılık Kapsamında Değerlendirilmesi

in: Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP ÇOBANOĞLU EMİNE, Editor, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, pp.262-267, 2019 Sustainable Development

Gelişmesinin Başında Olan Fuarcılık Sektörüne Sahip Bir Ülke Örneği Olarak Arnavutluk

in: Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP ÇOBANOĞLU EMİNE, Editor, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, pp.110-124, 2019 Sustainable Development

Fuar Organizasyonlarının Makro Düzeyde Sağladığı Ekonomik Katkıların İncelenmesi

in: Pazarlama Düşüncesiyle Sürdürülebilir Fuarcılık ve İstihdam, SÜMERSAN KÖKTÜRK MEHTAP ÇOBANOĞLU EMİNE, Editor, Sokak Yayın Grubu, İstanbul, pp.99-109, 2019 Sustainable Development

İş Modelleri ve Değeri Yakalama

in: İnovasyon ve Girişimcilik, A. Esra Aslan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.463-482, 2018

İnovasyon Yönetimini ve Girişimciliği Öğrenme

in: İnovasyon ve Girişimcilik, A. Esra Aslan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.483-512, 2018

Small/Medium Sized Enterprises and Customers: A Case From Hospitality Sector

in: How Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Can Be Competitive, Ensari, M. Şebnem Kıygı-Çallı, Meltem, Editor, LIT Verlag, pp.91-103, 2017

Fransa’da Siyasi Gelişmelerde Türk ve Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Vakaları

in: Fransa’da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılıklar: 2015/2016 Yılları İzleme Raporu, Nuri Tınaz,Meltem Çelik Dirsehan, Semra Meral, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.37-48, 2017

Fransa’da Ekonomik-İstihdam Hak ve Özgürlükleri: Türk ve Müslüman Toplulukların Durumu

in: Fransa daki Müslüman ve Türk Toplulukların Hak ve Özgürlüklerinin Analizi, Nuri Tınaz, Meltem Çelik Dirsehan, Ahmet Uysal, Editor, Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.209-234, 2016

Analyzing Countries for Their Luxury Potentials: A Macromarketing Approach

in: Global Marketing Strategies for the Promotion of Luxury Goods, Mosca, F.; R. Gallo, Editor, IGI Global, Hershey, pp.71-91, 2016

An Application of Text Mining to Capture and Analyze eWOM: A Pilot Study on Tourism Sector

in: Capturing Analyzing and Managing Word of Mouth in the Digital Marketplace, Rathore Sumangla, Panwar Avinash , Editor, IGI Global, pp.168-186, 2015

Çevrimiçi Satışa İlişkin Çıkarımlar

in: Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel, , Editor, Nobel, Ankara, pp.207-211, 2015

Building Innovative Competitive Advantage in the Minds of Customers

in: Adoption of Innovation Balancing Internal and External Stakeholders in the Marketing of Innovation, Brem Alexander, Viardot Éric, Editor, Springer, pp.75-93, 2015

Müşteri Deneyimlerinin Geliştirilmesinde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rolü

in: İlişkisel Pazarlamada Seçme Konular, Erdoğmuş İrem Eren, Gülsoy Tanses Yasemin, Editor, Beta, İstanbul, pp.121-129, 2015

Örneklerle Temel Deneyimsel Pazarlama

İkinci Adam Yayınları, İstanbul, 2010