Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Role of Perceived Supervisor Support and Organizational Identification in Job Satisfaction

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.177, ss.38-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study Analyzing the Association between Post Traumatic Embitterment Disorder and Workplace Bullying

Journal of Workplace Behavioral Health, cilt.29, ss.127-142, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship between Organizational Communication Satisfaction and Organizational Justice An Empirical Study

Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.3, ss.73-79, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prevalence and Types of Mobbing Behavior A Research on Banking Employees

International Journal of Human Sciences, cilt.8, ss.318-334, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma yaşamında iş etiği: Bir alan araştırması

İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.57, no.1, ss.549-577, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çalışma Yaşamının Önemli Bir Sorunu Örgütsel Stres

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.429-448, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt ikliminin çalışanların motivasyonuna etkisi üzerine bir araştırma.

ULUSLARARASI İNSAN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.6, ss.587-605, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşme Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevlerindeki Değişim ve Yeni Hedefleri

Mercek Dergisi, MESS Yayınları, cilt.11, ss.169-175, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş etiği ile iş ahlakı arasındaki ilişki ve çalışma yaşamında iş etiğini etkileyen faktörler

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri

Mercek Dergisi, MESS Yayınları, , ss.151-155, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Japon Yönetim Yaklaşımı Batılılaşıyor mu?

SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI, ss.34-48, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Yaşamında Beden Dilinin Kullanımı : Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama.

Celal Bayar Üniversitesi, İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, ss.185-200, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reliability and Validity of the Turkish version of the Workplace Incivility

11 International Workplace Bullying Harassment Conference, Bordeaux, Fransa, 6 - 08 Haziran 2018, cilt.1, ss.80-81

The role of organizational commitment on the relationship between workplace bullying and organizational citizenship behavior

11th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, Bordeaux, Fransa, 5 - 08 Haziran 2018

Prevalence and impacts of workplace incivility in a sample of Turkish banking staff

18th Congress of the European Association of Work and OrganizationalPsychology, Dublin, İrlanda, 17 - 20 Mayıs 2017

The Role of job satisfaction in the relationship between perceived work stress and perceived performance

18th European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Congress, 17 - 20 Mayıs 2017

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Kadın

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 08 Mart 2016

An Empirical Study on the Relationship between PersonalityTraits and Counterproductive Work Behaviors

17th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP2015), 20 - 23 Mayıs 2015

The Relationship between Trust in Organization and Organizational Commitment among Academics A Comparison of a Public and a Private University in Turkey

17th European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) Congress, Oslo, Norveç, 20 - 22 Mayıs 2015

The Role of Perceived Supervisor Support and Organizational Identification in Job Satisfaction

Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2014), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Temmuz 2014, ss.38-42

The Role of Trust in Organizational Commitment An Empirical Study in An Automotive Company

28th International Congress of Applied Psychology, Paris, Fransa, 8 - 13 Temmuz 2014

Job satisfaction among Turkish medical secretaries The role of perceived supervisor support and organizational identification

5th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Dubrovnik, Hırvatistan, 1 - 03 Mayıs 2014, ss.104

İşyerinde Psikolojik Taciz: Tarafları, Aşamaları ve Etkileri

Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbıng) Panel ve Çalıştay (Panel Bildirisi), Ankara, Türkiye, 23 Mayıs 2012, ss.35-47

İşyerinde Psikolojik Tacizin Türleri ve Tacizle Kurumsal Mücadele

Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbıng) Panel ve Çalıştay (Çalıştay Bildirisi), Ankara, Türkiye, 23 Mayıs 2012, ss.195-202

Yükseköğretimde Psikolojik Taciz Olgusuna İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi

Uluslararası İşyerinde Psikolojik Taciz Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2012, ss.61-83

Yükseköğretimde Psikolojik Taciz Konulu Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası İşyerinde Psikolojik Taciz Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2012, ss.41-60

Workplace bullying among Turkish social security institutestaff

The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment – Future Challenges, 12 - 15 Haziran 2012

Association between post traumatic embitterment disorder PTED and workplace bullying Findings from an empirical study

The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, Kopenhag, Danimarka, 13 - 15 Haziran 2012, ss.153

Workplace bullying among Turkish social security institute staff

The 8th International Conference on Workplace Bullying and Harassment, Kopenhag, Danimarka, 13 - 15 Haziran 2012, ss.102-103

Yükseköğretimde Psikolojik Taciz Konulu Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme

2012 International Conference on Workplace Emotional Abuse, 19 - 20 Nisan 2012, cilt.1

A Study Analyzing the Perception of Workplace Bullying Behaviors among White Collar Employees

The 12th European Congress of Psychology (ECP 2011), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2011, ss.705

Çağrı Merkezi Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Uluslararası 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sarajevo, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011, cilt.1, no.1, ss.2601-2616

Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışanların Örgüt İklimi Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

I.Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi, Sakarya, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2008, ss.497-513

The downward mobbing process at the workplace

International Congress of Psychology , Berlin, Almanya, 20 - 25 Temmuz 2008, ss.1

Eğitim Uygulamalarında Beden Dilinin Rolü ve Eğitimcilerin Beden Dilini Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu: Bildiriler, Çanakkale, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2008, cilt.1, no.1, ss.221-227

İşyerinde Psikolojik Tacizin Yukarıdan Aşağıya Doğru İşleyişi

10.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2007, ss.278-279

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadına Yönelik Şiddetin Anatomisi

İşyeri Şiddeti: İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Gülay Akgül Yılmaz, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.25-46, 2018 Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Kadın, Gülay Akgül Yılmaz,Yasemin Özerkek,İrem Konca, Editör, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.17-46, 2017 Creative Commons License

Çalışma Psikolojisi

Personel Seçimi, S.Leman Bilgin,A.Ayşe ÖZDEMİR, Editör, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, ss.32-55, 2013

Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Ücretlendirme ve Ücret Yönetimi, Neslihan Okakın, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.112-132, 2009

İş Etiği

Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, pınar tınaz, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.127-140, 2009