General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Labor Economics And Industrial Relations, Department Of Management And Work Psychology

Metrics

Publication

59

Citation (WoS)

14

Citation (Scopus)

34

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

28

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals

Biography

1995 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldum. Yüksek lisansımı 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri İlişkileri programında "Çalışma yaşamında kişilerarası iletişim ve beden dilinin etkisi (Bankacılık sektöründe bir uygulama)" konulu tez çalışmam ile  tamamladım. Doktora derecemi 2005 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi programında "XXI. yüzyılda insan kaynakları yönetimi ve GSM sektörü üzerine bir araştırma" konulu tez çalışmam ile aldım. 2011 yılında "Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi" Bilim Dalı'nda Doçent ünvanını, 2017 yılında da Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı'nda Profesör ünvanını aldım.

2000 yılında Araştırma Görevlisi olarak Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde göreve başladım. Halen aynı bölümün Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı'nda Prof. Dr. olarak görevimi sürdürmekteyim.