Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 İş ile İlgili Stres ile İşten Ayrılma Eğilimi ve İşe Devamsızlık İlişkilerinde İşyerinde Psikolojik Tacizin Aracılık Rolü

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

 • 2013 İş Doyumu, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Kaytarma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiler: Tıbbi Sekreterler Üzerine Bir Araştırma

  Çalışma Grubu

  Kırklareli, Türkiye

 • 2008 Beyaz ve Mavi Yakalı Çalışanların Örgüt İklimi Algı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

  Çalışma Grubu

  Sakarya, Türkiye

 • 2007 İşyerinde Psikolojik Tacizin Yukarıdan Aşağıya Doğru İşleyişi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Mart 2016 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden Kadın Sempozyumu

  Konferans

  Marmara Üniversitesi, Türkiye

 • Mayıs 2012 Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbıng)

  Çalıştay

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Türkiye

 • Mayıs 2012 Çalışma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbıng)

  Çalıştay

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Türkiye