Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Attitudes and knowledge of paediatric dentists’xx on digital radiography and cone beam tomography

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.69, ss.205-210, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The knowledge of digital radiology among Turkish pediatric dental practitioners

International Dental Journal, cilt.67, ss.61-62, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Association between Oral Mucosal Lesions and Hygiene Habits in a Population of Removable Prosthesis Wearers

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.24, ss.271-278, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of panoramic radiographs taken from 1,056 Turkish children

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.18, ss.8-12, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of panoramic radiographs taken from 1056 Turkish children

Nigerian Journal of Clinical Practice, cilt.18, ss.8-12, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Osteomyelitis due to arsenic trioxide use for tooth devitalization

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.40, ss.317-322, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Subjective image quality of digitally filtered radiographs acquired by the Durr Vistascan system compared with conventional radiographs

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, cilt.101, ss.643-651, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cytologic and DNA cytometric examination of oral lesions in lichen planus

Journal of Oral Pathology & Medicine, cilt.35, ss.227-232, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Improvement of oral health knowledge in a group of visually impaired students

Oral Health and Preventive Dentistry, ss.243-253, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Neurinoma in the buccal mucosa

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.25, ss.83-86, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Treatment of melanin-pigmented gingiva and oral mucosa by CO2 laser

ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTICS, cilt.90, ss.14-15, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of melanin pigmented gingiva and oral mucosa by CO2 laser

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology And Endodontics, cilt.90, ss.14-15, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Enamel hypoplasia and essential staining of teeth from erythroblastosis fetalis

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, cilt.22, ss.249-252, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Vomer Bone Pattern Variations in Dentofacial Discrepancy using three-dimensional Analysis

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.8, ss.284-290, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Deri Hastalıkları ile Birlikte Görülen Sendromlar: Ehlers Danlos Sendromu, LEOPARD Sendromu ve Okülokütanöz Albinizm

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - Özel Konular, cilt.4, ss.30-35, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF MIDFACE IMPACTION IN CROUZEN/APERT SYNDROME

JOURNAL OF DISABILTY AND ORAL HEALTH, cilt.19, ss.131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RADIOLOGICAL EXAMINATION OF MENTALLY RETARDED DENTAL PATIENTS: A LITERATURE REVIEW

JOURNAL OF DISABILITY AND ORAL HEALTH, cilt.19, ss.142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEVOID BASAL CELL CARCINOMA: A CASE REPORT

JOURNAL OF DISABILITY AND ORAL HEALTH, cilt.19, ss.133, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Oral Mukoza Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Türkiye Klinikleri Ağız Hastalıkları, cilt.4, ss.30-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE VOMER BONE ANALYSIS IN RELATION TO CLASS IIIMALOCCLUSION USING THREE DIMENSSIONAL IMAGESANALYSIS

international journal of dental and health sciences, cilt.4, ss.1148-1157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Ülserlerde Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları-2017 Konsensüs Raporu

İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, ss.38-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AĞIZ MUKOZASI LEZYONLARINDA LAZER UYGULAMALARI

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.24-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMPOROMANDİBULER EKLEM RAHATSIZLIKLARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Türkiye Klinikleri, cilt.1, ss.101-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A light based screening method based on tissue autofluorescence for oral precancerous lesions A review

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, ss.107-113, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro comparison of intraoral films and four image plate systems in radiographic caries diagnosis

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, ss.175-18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reactive bone development accompanying to an unextracted root

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, ss.190-192, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral ve intravenöz bisfosfonat kaynaklı çene osteonekrozu

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, ss.70-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malpraktis olgularının radyolojik görünümleri

Dişhekimliği Dergisi, ss.42-45, 2006 (Hakemsiz Dergi)

İmplantolojide Malpraktis

İmplant TR, ss.54-58, 2006 (Hakemsiz Dergi)

İntraoral dijital radyolojik sistemlerin tanıtımı

Dişhekimliği Dergisi, ss.24-28, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Çürük teşhisinde klinik muayene mi radyografik muayene mi

Dişhekimliğinde Klinik, cilt.19, ss.78-82, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde iki Radiküler Kist; Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1110

Posterior Maksiller Dişsiz Bir Grup Hastada, Maksiller Sinüs Pnömatizasyonu ve Morfolojik Varyasyonlarının Değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.342

Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde Dentijerous Kist: Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1015

Üç Hastada Rastlantısal Radyolojik Bulgu; Ely’s Kisti Olgu Serisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1103

Yassı Epitel Hücreli Karsinom: Klinik Ve Sitopatolojik Bulguları Olan Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1028

Parakeratotik Tip Odontojenik Keratokist: İki Farklı Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1123

Fokal Semento-Ossöz Displazi: Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1008

Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde İki Radiküler Kist: Olgu Sunumu

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1110

Klinik ve Radyolojik Bulgular Eşliğinde İki Radiküler Kist: Olgu Sunumu

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1110

Florıd Cemento Osseous Dysplasıa And Dentıgerous Cyst In A Patıent Wıth Apert Syndrome: A Case Report.

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan - 28 Mayıs 2019

Case Series of Six-Odontogenic-Cyst

22.nd International Congress of IADMFR, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Ağustos 2019

Oral Pyojenik Granüloma

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.118

An Important Oxidative Marker in Oral Lichen Planus:Lipid Peroxidation (A Pilot Study)

Marmara Üniversitesi 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.217-219

KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ENDİKASYON VE GÖRÜNTÜLERİNİN BİR GRUP ÇOCUK HASTADA DEĞERLENDİRİLMESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, cilt.1, ss.198-202

A Pilot Study On Salivary Superoxide Dismutase as AntioxidantParameter in Oral Lichen Planus

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.224-227

Odontoma: Vaka Serisi

Marmara Üniversitesi II. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.192-197

Altered Salivary Glutathion S-Transferase Activity in Oral LichenPlanus Disease

Marmara Üniversitesi 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.213-216

MAKSİLLER SİNÜS PNÖMATİZASYONUNUN VE SEPTUMMORFOLOJİSİNİN ÜÇ BOYUTLU İNCELENMESİ

Marmara Üniversitesi 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.250-255

Pilot Study on Altered Salivary Nitric Oxide Levels in Oral LichenPlanus Disease

Marmara Üniversitesi 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.220-223

Oral Liken Planus: Tanı,Tedavi ve İki Yıllık Takip: Olgu Sunumu

Marmara Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019

FLORID CEMENTO OSSEOUS DYSPLASIA AND DENTIGEROUS CYST IN A PATIENT WITH APERT SYNDROME: A CASE REPORT

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

KIBT GÖRÜNTÜLERİNDE RASTLANTI BULGUSU OLARAK GÖRÜLEN YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYONLARI

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

MAKSİLLER SİNÜS HACMİNİN MAKSİLLER DİŞSİZ HASTALAR VE DİŞLİ HASTALAR ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Complex Odontoma: Case Report.

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

KOMPLEKS ODONTOMA: OLGU SUNUMU

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

ODONTOGENIC KERATOCYST: A CASE REPORT

3. ULUSLARARASI ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Cone Beam Computed Tomography Assessment of Soft Tissue Calcifications

The 6th Junior Meeting of EADMFR, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2019, ss.7

MORPHOMETRIC ANALYSIS OF MIDFACE IMPACTION IN CROUZON/APERT SYNDROME

24TH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DISABILITY AND ORAL HEALTH, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

Radiological examination of mentally retarded dental patients: A literature review.

24th International Association of Disability and Oral Health Congress, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

NEVOID BASAL CELL CARCINOMA: A CASE REPORT

24TH INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR DISABILITY AND ORAL HEALTH, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 31 Ağustos - 02 Eylül 2018

THREE DIMENSIONAL EVALUATION OF THE VOLUME OF MAXILLARY SINUS IN INDIVIDUALS WITH SKLETAL ANGLE CLASS I, II AND III

XVI th EUROPEAN ACADEMY OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY CONGRESS, Luzern, İsviçre, 13 - 16 Haziran 2018, ss.2-4

EVALUATION OF MAXILLARY SINUS SEPTA IN SKLETAL ANGLE CLASS I, II AND III GROUPS

XVI. EUROPEAN ACADEMY OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY CONGRESS, Luzern, İsviçre, 13 - 16 Haziran 2018, ss.2-4

Artiküler Eminens Eğimi Değerlendirme Yöntemleri

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018

Gorlin-Goltz Sendromu: Vaka Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.150-151

Gorlin-Golz Sendromu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Maksilla Posterior Dişlerin ve Maksiller Sinüsün Topografik Analizi

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslarası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Periferal Dev Hücreli Granülom:Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Odontojen Keratokist: Olgu Sunumu

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslarası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Yumuşak Doku Kalsifikasyonları ve Ossifikasyonları

Türk Diş Hekimliği Birliği 23. Uluslararası Kongresi, 21 - 24 Eylül 2017

Frequency of Common Errors in digital panoramic radiographs

The 21st International Congress of Dental and Maxillofacial Radiology, 26 - 29 Nisan 2017

Delayed replantation of avulsed upper central incisors with open apexes: a four-year follow-up case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress ‘7th Scientific Meeting’, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

İdiyopatik Osteoskleroz Prevalansının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Rastlantı Sonucu Fark Edilen İki Farklı Semental Displazi Olgusu

Oral Daignoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Ossifiye Fibroma:Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Maksiller Molar Dişlerde Radyolojik ve Klinik Olarak Çürük Değerlendirilmesi

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Keratokistik Odontojenik Tümör:Olgu Sunumu

Oral Diagnoz Ve Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Nazal Kavitede Rastlantı Sonucu Farkedilen Bir Rinolit Olgusu

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Ossifiye Fibroma:Vaka Raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7.bilimsel toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

Papillon-Lefevre Sendromu:Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Dentijeröz Kist:Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

CBCT Analysis of Incidental Maxillary Sinus Alterations in Dental Patients

XV. European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, 15 - 18 Haziran 2016

USE of MTA IN EXTERNAL ROOT RESORBTION

13. INTERNATIONAL CONGRESS OF ENDODONTICS, TURKISH ENDODONTIC SOCIETY, 26 - 29 Mayıs 2016

Third Molar Mineraliation in Turkish Children and Youth

20th European Association of Dental Public Health coferance, İstanbul Turkey, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Third Molar Mineralisation in Turkish Children and Youth

20th European Association of Dental Public Health Conference, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

EVALUATION OF PERIAPICAL PATHOSIS OF MOLARS WITH PERIAPICAL INDEX PAI AND CBCT PAI

XX. International Dentomaxillofacial Radiology Congress, Santiago, Şili, 26 - 29 Ağustos 2015

Mechanical Irritation with Oral Parafunction A Case Reportt Parafonksiyonel Alışkanlığa Bağlı Mekanik İrritasyon Vaka Sunumu

21st International Dental Congress- Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Oral Hemangioma A case report OROFARENKS VE YUMUŞAK DAMAKTAKİ HEMANJİOM OLGU SUNUMU

21st International Dental Congress - Türk Dişhekimleri Birliği 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresii, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Oral White Coated Tongue Mimicking Pseudomembranous Candidiasis: A Case Report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, ss.50

Knowledge and Attitudes of Turkish Endodontists on Digital Radiological Imaging

101st FDI Annual World Dental Congress, 28-31 August, Istanbul, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.63, ss.319

VELscope (R) for screening oral precancerous lesions: First diagnostic experiences in an oral medicine clinic in Turkey

2nd World Congress of the International-Academy-of-Oral-Oncology, Toronto, Kanada, 8 - 11 Temmuz 2009, ss.158

The evaluation of dental caries in Turkish visually impaired students.

1st Annual Meeting of the International-Association-for-Dental-Research, Cardiff, İngiltere, 18 Eylül 2002, cilt.82, ss.532

A comparison of findings of clinical and radiographic caries

5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Yunanistan, 13 - 16 Nisan 2000

CO2 laser treatment on oral hemangiomas

4th Congress of the Balkan Stomatological Society, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Mart 1999, ss.50-51

Kitap & Kitap Bölümleri

Çürük Tespitinde Güncel Yaklaşımlar

Diş Çürüğünde Radyolojik Yorumlama, Serap Akyüz, Editör, Türkiye Klinikleri, İstanbul, ss.6-13, 2019

Dentomaksillofasiyal Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Temel Prensipler, Teknikler ve Klinik Uygulamalar

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ve TME Teşhisi, KIVANÇ KAMBUROĞLU, Editör, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, ss.125-131, 2019