Türkiye Çocuk Hasta Popülasyonunda Diş Sayısı Anomalilerinin Değerlendirilmesi (Pilot Çalışma)


KARACA B. D. , Üsdat A., EREN GİRAY F. , KALYONCU I. Ö. , ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.

TDB 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.311

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.311

Özet

Büşra Dilara Karaca1 , Asel Üsdat1 , Figen Eren Giray2 , Işıl Özgül Kalyoncu2 , Şebnem Erçalık Yalçınkaya1 1 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Anabilim Dalı, İstanbul Amaç: Bu çalışmada bir Türk pediatrik hasta grubunda diş sayısı anomalilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ocak 2017-Haziran 2019 tarihleri arasında çekilmiş 420 hastanın (5-14 yaş, 10.47 ± 1.96) konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Arşivi’nden rastgele seçildi. KIBT görüntüleri; hipodonti, oligodonti, meziodonti ve diğer hiperdontilerin prevalansını ve dağılımını belirlemek için geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş sıklığı, cinsiyeti ve diş sayısı anomalisinin anatomik yeri analiz edildi. Kayıtlı verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Fark karşılaştırmalarında Pearson Ki-kare ve Fisher kesin testleri kullanıldı. (P <0.05). Bulgular: 420 hastanın 195’i kız, 225’i erkek çocuktu. Hastaların 52’sinin en az bir diş anomalisine sahip olduğu görüldü. Hiperdonti en sık gözlenen anomali (% 12.1) iken bunu ardından % 7.8 ile hipodontinin takip ettiği saptandı. Ektopik dişlerin görülme sıklığı % 3.5 idi. Cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. Sonuç: Diş sayısı anomalileri tam muayene ve dikkatli tedavi planlaması gerektirir, bu anomaliler ortodontik tedaviyi zorlaştırabilir. Bu çalışmanın bulguları mevcut demografik eğilimler hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Diş Hekimliği, Diş sayısı anomalileri, Hiperdonti, Hipodonti