Metotreksat tedavisinde oral bölgede görülen yan etkiler


Üsdat A., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.

3. Uluslararası Eczacılık Kongresi, 26 - 29 Nisan 2017