Nazal Kavitede Rastlantı Sonucu Farkedilen Bir Rinolit Olgusu


POLAT AKMANSOY B., ERÇALIK YALÇINKAYA Ş.

Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği 2.Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, 13 - 15 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri