Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Novel Vector Control Device in Horizontal Bone Transport

JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.71, ss.768-774, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Bartter's syndrome on dentition and dental treatment: A clinical report

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.93, ss.522-525, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of methacrylate exposure on developing Zebrafish embryos

EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH IN DENTISTRY, cilt.3, sa.1, ss.25-28, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lazerin tam seramik restorasyonlarda debonding amacıyla kullanımı

EUROPEAN JOURNAL OF RESEARCH IN DENTISTRY, cilt.3, sa.1, ss.44-52, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Different Er:YAG Laser Parameters on Debonding Forces of Lithium Disilicate Veneers: A Pilot Study

European Journal of Research in Dentistry, cilt.1, sa.3, ss.8-13, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş üstü protezlerde Schubiger ataşman dizaynının modifiye kullanımı: Olgu sunumu

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.490-494, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dental poliamidler: Esneyebilir hareketli bölümlü protezler

Dental Labor, cilt.30, sa.1, ss.62-67, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Effects of repeated firings on colour of leucite and lithium di-silicate ceramics

Balkan Journal of Stomatology, cilt.17, sa.3, ss.122-127, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporamandibular eklem rahatsızlıklarında oklüzal splint tedavisi

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.21, sa.88, ss.148-151, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metal-seramik sistemlerde estetik başarıyı sağlamak için önerilen teknikler

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, sa.4, ss.348-356, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Esneyebilir hareketli bölümlü protezler

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.20, sa.85, ss.119-123, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam seramik sistemler: Konvansiyonel yöntemler

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.2012, sa.6, ss.147-154, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of temporary hydrostatic splint on occlusion with computerized occlusal analysis system

INDIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, cilt.23, sa.5, ss.617-622, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Dikey boyut yükseltme gereksinimi olan vakalarda protetik yaklaşım: 2 vaka raporu

İstanbul Dişhekimleri Odası dergi, sa.136, ss.48-53, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Allergic sensitivity to denture base materials: A clinical report

Balkan Journal of Stomatology, cilt.14, sa.3, ss.149-152, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental management of 2 different tooth wear cases

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, cilt.14, sa.2, ss.79-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Esneyebilir hareketli bölümlü protezlerin kullanımı ne kadar doğru?

İstanbul Diş Hekimleri Odası dergi, sa.130, ss.44-48, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Aşırı madde kaybı olan dişlerde uygulanacak restorasyonlar

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, sa.88, ss.62-68, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektromyografi

Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, cilt.25, ss.7-11, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lamina Destekli Sabit Protetik Restorasyonların 5 Yıllık Klinik Takibi: 2 Vaka Raporu

24.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

AŞIRI AŞINMIŞ DİŞLERE SAHİP HASTANIN PROTETİKREHABİLİTASYONU: 6 AYLIK TAKİP

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.279-283

Maksiller Defekt Vakasının Kuron-içi Resilient Hassas Bağlantı ile Protetik Rehabilitasyonu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.203-212

Dudak-Damak Yarıklı Hastada Fonksiyonel,Konservatif ve EstetikProtetik Rehabilitasyon

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.256-262

Anterior Bölgede Estetik Yaklaşım:Olgu Sunumu

2. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 29 - 30 Nisan 2019

ANTERİOR DİASTEMALARIN TAM SERAMİK İLE REHABİLİ-TASYONUNDA ‘DİAGNOSTİK WAX UP’

MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2019, ss.134-138

Tek Taraflı Maksilektomi defekti Bulunan Hastanın Protetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu

6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Laminate vener restorasyonların Er:YAG lazer ile çıkarılması: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Kısmi dişsiz hastanın estetik bölgede poliamid hareketli protez ile rehabilitasyonu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Maksiller defektin protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Yetersiz Klinik Kron Boyuna Sahip Dişlerin Multidisipliner Rehabilitasyonu

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

Effects of ER:YAG Laser on Debonding Forces of Resin Donded Lithium disilicate Veneers: A Pilot Study

42.nd Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) And EPA-Sepes Joint Meeting, Madrid, İspanya, 13 - 15 Eylül 2018

Polimetakrilat maruziyetinin Zebra balığı embriyolarının gelişimi üzerine etkileri.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Araştırma Kulubü 25. Uluslararası Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Mayıs 2018

Rehabilitation of a patient with severely worn teeth and limited interocclusal space

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Lityum Disilikat Tam Seramik Maryland Köprü Restorasyonlar: Vaka Raporu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Lityum Disilikat Tam Seramiklerin ER:YAG Laser Uygulama Sonra Kopma Dayanımları

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Down Sendromlu ve Mental Retarde Hastanın Protetik Tedavisi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 4 - 05 Mayıs 2018

Derin kapanışlı Klas 2 Sınıf 1 maloklüzyonun protetik tedavisi: Vaka raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.174

Anterior Estetiğin Lityum Disilikat Tam Seramik Kronlarla Düzeltilmesi: Adım Adım Tedavi

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017, ss.152-153

Dikey Boyutun Arttırılmasında Farklı Bir Yaklaşım

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Hareketli Bölümlü Protezlerde Esnek Kaide Materyalin Kullanımı: 2 Farklı Teknik

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantaloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.355-356

Renklenmiş Vital Olmayan Dişin Tam Seramik Restorasyon ile Estetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporu

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 11 Kasım 2017

Maksiller Defektin Protetik Rehabilitasyonu: Vaka Raporuf

23.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi., 9 - 11 Kasım 2017

Dişsiz bir hastanın bilateral zigomatik implantlarla rehabilitasyonu: Olgu sunumu

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

Effects of Different Treatment Methods on Color Difference of Zirconia

41st Annual Conference of European Prosthodontic Association 2017, Bucuresti, Romanya, 28 - 30 Eylül 2017 identifier identifier identifier

Effects of PVD Silica Coating and Multiple Firing on Low Temperature Degradation of a YTZ P Ceramic Monoclinic content and flexural strength changes

International Conference on Restorative Dentistry and Prosthodontics, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 21 Ekim 2016

Diş Üstü Protezlerde Schubiger Ataşman Dizaynının Modifiye Kullanımı Olgu Sunumu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 5. Uluslararası Palandöken Kış Sempozyumu, 18 - 20 Mart 2016

Orbital yüz defektinin Protetik rehabilitasyonu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Aşırı diş kaybının konservatif tedavisi endokronlar Vaka sunumu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Yüzün referanslarına uyumlu dental estetiğin sağlanması

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Vertikal Alveoler Defektin Archwise Distraksiyon ile Kapatılması ve Tedavi Sonuçlarının Belirtilmesi

14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2015

Prevalence of tooth damage during tooth preparation

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

A method to make a proper impression of mobile teeth

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Prosthetic rehabilitation of skeletal class-III patient

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Mesiodens vakasında multidisipliner yaklaşım: Olgu raporu

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, Van, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2014

Artmış okluzal dikey boyutun protetik rehabilitasyonu: Olgu raporu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Hemimandibulektomi hastasının protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, 3 - 05 Ekim 2013

Dili cerrahi olarak alınmış bir hastada hareketli bölümlü protez tedavisi: Alt çene labial bar kullanımı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Anterior openbite olan Amelogenesis Imperfecta hastasının protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Maksiller kesici dişlerin parsiyel venerler ile minimal invaziv tedavisi: Vaka raporu

Hemimandibulektomi hastasının protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu, 3 - 05 Ekim 2013

Ehlers Danlos Sendromu Tip VIII: Vaka raporu

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

TME rahatsızlığı ile başvuran hastaların sosyodemografik incelenmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Accordion technique in gingival grafting before implant placement in severely athrophic mandible

17 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012

Serbest ve rehberli mandibular hareketlerin arasındaki farkın bilgisayarlı aksiyograf ile değerlendirilmesi

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012

Poliamid rezin esaslı hareketli bölümlü ve tam bölümlü protezlerin 1 yıllık klinik değerlendirmesi

Protez Akademisi ve Gnatoloji Dernegi 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Hatay, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2012

Glass-fiber reinforced implant retained auricular prosthesis: A technical report

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Priştine, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010

Reinforcement of acrylic resin dentures with woven glass fibers

34th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA) and 1st Conference of the Association of Prosthetic Dentistry of Kosovo, Priştine, Kosova, 23 - 25 Eylül 2010

Dikey boyut kaybı olan hastalarda protetik tedavi: 3 olgu sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Geçici hidrostatik splintin okluzyona etkisinin bilgisayarlı okluzal analiz yöntemi ile incelenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Biaxial flexural strength changes of pressable all-ceramics after repeated firings

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009

Five year follow-up of implant supported mandibular overdentures

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009

Effects of repeated firings on color of pressable all-ceramics

IADR/AADR/CADR 87th General Session and Exhibition, MİAMİ, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Nisan 2009

Dissolving efficiency of 2 Chlorhexidine gluconat mouthwash on dental luting cements

International Dental Materials Congress, BANGKOK, Tayland, 21 - 24 Kasım 2007

Rezin bağlantılı köprülerin klinik takibi

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2005, ss.57

Protez adezivinin ısırma kuvvetine etkisinin değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Haziran 2005

Total protezlerde hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Haziran 2005

Tekrarlanan fırınlamanın tam seramiklerin opasitesine etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 12. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Haziran 2005

Dental management of the chronic vomiting patients: Two case reports

28th European Prosthodontic Association and 14th Turkish Prosthodontic and Implantology Association Congress, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2004

Vaka: Dental materyallere alerjik duyarlılık ve protetik tedavi

Türk Dişhekimleri Birliği 10. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2003

Vaka: Bartter’s Sendromu’ nun dentisyona etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 9. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 22 Haziran 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Recording Maxillomandibular Relations

Complete Denture Prosthodontics, Yasemin Özkan, Editör, Springer, London/Berlin , İstanbul, ss.267-292, 2018

Çeneler arası ilişkilerin tespiti

Tam protezler problemler ve çözüm yolları, Prof.Dr. Yasemin Özkan, Editör, Quintessence Publishing Türkiye, İstanbul, ss.291-322, 2017

Çeneler arası ilişkilerin tespiti (Bölüm 11)

TAM PROTEZLER VE İMPLANTÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI, , Editör, Vestiyer Yayın Grubu, ss.311-343, 2012

Çeneler arası ilişkilerin tespiti (Bölüm 11)

TAM PROTEZLER VE İMPLANTÜSTÜ HAREKETLİ PROTEZLER PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI, Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan, Editör, VESTİYER YAYIN GRUBU, İstanbul, ss.311-343, 2012