Kazanılmış maksillofasiyal defekte sahip hastanın obturatör ile rehabilitasyonu: Vaka raporu


KÜÇÜK C., TÜRKER Ş. B. , GÖZNELİ R. , AKMANSOY Ş. C. , ÖZKAN Y.

6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri