Effects of splint therapy on temporomandibular joint disorders with respect to anxiety and depression


AKGÜN M. A. , AKTAŞ Z., GÖZNELİ R., ŞİMŞEK M. Ş. , ÖZKAN Y.

101st FDI Annual World Dental Congress, 28 - 31 Ağustos 2013

  • Yayın Türü: Bildiri