Maksiller kesici dişlerin parsiyel venerler ile minimal invaziv tedavisi: Vaka raporu


AYGÜN Ş., GÖZNELİ R. , ÖZKAN Y.

Hemimandibulektomi hastasının protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu, 3 - 05 Ekim 2013