Prof.Dr.

RAHİM ACAR


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1995 - 2002

1995 - 2002

Doktora

Harvard University, Faculty of Arts and Sciences, Yakın Doğu Dilleri Ve Medeniyetleri, Amerika Birleşik Devletleri

1989 - 1992

1989 - 1992

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Türkiye

1984 - 1989

1984 - 1989

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Creation: a Comparative Study between Avicenna’s and Aquinas’ Positions

Harvard University, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri

1992

1992

Yüksek Lisans

Molla Sadra’xxnın bilgi anlayışı

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Din Felsefesi ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dinî Çeşitliğe Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Hİstory of Philosophy

Lisans

Lisans

Philosophy of Religion

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Teolojik Dil ve Dinî İnançların Anlamı

Lisans

Lisans

Din Felsefesi

Yönetilen Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Dini epistemolojide ılımlı fideizm Creative Commons License

ACAR R. (Danışman)

Z.BAKTEMUR(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Ateizmden deizme Antony Flew Creative Commons License

ACAR R. (Danışman)

E.ÖGCEM(Öğrenci)

2011

2011

Yüksek Lisans

David Hume'a göre dinin kaynağı Creative Commons License

ACAR R. (Danışman)

H.ÜNVER(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Din Felsefesi Literatüründe Kuşbakışı Bir Gezinti

ACAR R.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.9, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

Avicenna's position concerning the basis of the divine creative action

Acar R.

MUSLIM WORLD, cilt.94, sa.1, ss.65-79, 2004 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

KIERKEGAARD’DA AHLAKIN ÖZNELLİĞİ PROBLEMİ

BAKTEMUR Z., ACAR R.

Din ve Felsefe Araştırmaları, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

THE LIMITS OF EVIDENTIAL ARGUMENT FROM EVIL

ACAR R.

Din ve Felsefe Araştırmaları, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

A Naturalistic Explanation of Miracles: The Case of Ibn Sina

ACAR R.

TORONTO JOURNAL OF THEOLOGY, cilt.33, ss.161-173, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

İnsanî Sınırlarımız İçinde Dini Çeşitliliği Yorumlamak

ACAR R.

Felsefe ve Sosyal Siyasi Bilimler, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Mutlak Hakikat in Tecellîsi Olarak Dinlerin Meşruiyeti Frithjof Schuon un Gelenekselci Mevzisine Eleştirel Bir Bakış

ACAR R.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Dinî Çeşitliliği Değerlendirme Yetkisi Frithjof Schuon Örneği

ACAR R.

M.Ü.İ.F. Dergisi, cilt.44, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Tanrı insan İlişkileri

ACAR R.

Eski Yeni, 2010 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

John Hick in Dinî Çoğulculuğunun Din Karşıtı Tazammunları

ACAR R.

Şırnak Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Büyük Patlama Teorisi Kelâm Kozmoloji Argümanını Destekler mi

ACAR R.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Allah ın Cüz îleri Bilmesi Klasik İbn Sînâ Yorumunun Değerlendirilmesi

ACAR R.

Divan, cilt.20, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Yaratan Bilmezse Kim Bilir İbn Sînâ ya Göre Allah ın Cüzîleri Bilmesi

ACAR R.

İslâm Araştırmaları Dergisi, cilt.13, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

The Incoherence of the Philosophers by al Ghazali trans M Marmura

ACAR R.

Harvard Middle Eastern and Islamic Review, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

“The Story of Prophet Abraham as the Story of a Human Being”

ACAR R.

Theology and Rationality VII: Aqedah –The Binding of Isaac as a Challenge for the Rationality of Religion in Judaism, Christianity and Islam, Frankfurt, Almanya, 4 - 06 Kasım 2019

2019

2019

“Ibn Sina’s Conception of Divine Knowledge: in Search of a Position between Anthropomorphism and Transcendentalism”

ACAR R.

DISCUSSING THE DIVINE ATTRIBUTES IN MUSLIM-CHRISTIAN DIALOGUE, Paderborn, Almanya, 11 Ağustos 2019

2018

2018

The Fact and Perception of Evil: a Lesson from the Story of Job

ACAR R.

T&R 2018: Job – A Challenge for the Rationality of Religion in Judaism, Christianity and Islam, Frankfurt, Almanya, 07 Ekim 2018

2018

2018

“İkbal’s Quest for Reconstruction”

ACAR R.

On the Legacy of Muhammed Iqbal, İstanbul, Türkiye, 01 Mart 2018

2017

2017

“Epistemic Circularity in Identification of the True Prophet: the Case of the Early Ash’arite Perspective,”

ACAR R.

Theology and Rationality V: Reason and Prophecy in Judaism, Christianity and Islam, Frankfurt, Almanya, 03 Kasım 2017

2016

2016

Possibility of Equation between Reason and Revelation Remarks on Ibn Sina s Account

ACAR R.

Sinai Moments. The Concept and Function/s of Revelation in Judaism, Christianity and Islam, 9 - 11 Kasım 2016

2016

2016

İnsânî Sınırlarımız İçinde Dinî Çeşitliliği Yorumlamak

ACAR R.

Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde (Edirne) Konferans, Türkiye, 30 Mart 2016

2011

2011

İslam Açısından Din Devlet İlişkilerine Bakış

ACAR R.

Din-Devlet İlişkileri Sempozyumu, Doğuş Üniversitesi, Türkiye, 13 Ekim 2011

2011

2011

İslam ve Batı Düşüncelerinde Yaratma Teorileri

ACAR R.

İlem -Konuşma, Türkiye, 19 Şubat 2011

2010

2010

Avicenna and Thomas Aquinas a Common Conception of Divine Perfections

ACAR R.

Arabische Philosophie – Annaeherung an ein uns eigenes fremdes Denken, 25 - 28 Kasım 2010

2010

2010

Submission to God in the Postmodern Age

ACAR R.

European Intensive Programme (IP) Translating God(s): Intercultural Theology and Interreligious Studies, 14 - 25 Haziran 2010

2009

2009

Dinî Çoğulculuğun İmkanı

ACAR R.

Milel ve Nihal Derneği, İstanbul, Türkiye, 26 Mart 2009

2009

2009

Bilim Destekli Ateizm

ACAR R.

Kadıköy İrfan Vakfı, İstanbul, Türkiye, 11 Ocak 2009

2008

2008

Ateizmin Çağdaş Görünümlerine Eleştirel Bir Bakış

ACAR R.

Kadıköy İrfan Vakfı, İstanbul, 01 Haziran 2008

2005

2005

The Concept of Creation Common Ground between Avicenna and Aquinas

ACAR R.

Post-Avicennian Science and Philosophy, Bar Ilan University, 21 - 23 Kasım 2005

2001

2001

Intellect versus active intellect: Plotinus and Avicenna

Acar R.

1st Conference of the Avicenna-Study-Group, Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 18 Mart 2001, cilt.52, ss.69-87 identifier

2002

2002

Reconsidering Avicenna's position on God's knowledge of particulars

Acar R.

2nd Annual Avicenna-Study-Group Symposium, Mainz, Almanya, 12 - 13 Eylül 2002, cilt.56, ss.142-156 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

İslam da Dinî Düşüncenin Yeniden İnşâsı

Acar R.

Timaş Yayınları, İstanbul, 2016

2010

2010

Creation: Avicenna's Metaphysical Account

ACAR R.

Creation and the God of Abraham, David B. Burrell et alii, Editör, Cambridge University Press, Cambridge, ss.77-90, 2010

2007

2007

Dini Çoğulculuk: İdealler ve Gerçekler

Acar R.

Elis Yayınları, Ankara, 2007

2006

2006

Akıl ve İnanç Din Felsefesine Giriş

Acar R.

Küre Yayınları, New York, 2006


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 11

h-indeksi (WOS): 2