Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2012 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans Ortaçağ Dünyası: Bizans ve Sasani Devletlerinde Din-Devlet-Toplum

  • Lisans İslam Tarihi

  • Lisans Öğretmenlik Uygulaması