Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medeniyetler Arası Teknoloji Transferinde Bir Tartışma Alanı: Latin Yelkeni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.281-311, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kerbelâ Sonrasında Muhammed b. Hanefiyye’nin Yükselişi ve Siyasi Duruşu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.1-26, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İLK VE ORTA ÇAĞ’DA YERLEŞİM YERLERİ ARASINDAKİ YOLLARIN YAPIMI VE BAKIMI: GENEL BİR KARŞILAŞTIRMA

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.315-355, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kızıldeniz’in Kaybolan Liman Şehirleri Şuaybe - Car - Kulzüm - Ayzab

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.121-136, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akdeniz ve Hint Okyanusu Gemicilik Geleneklerinin Genel Bir Mukayesesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.135-144, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Biyografik Tarih Yazımı İçinde Siyer

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.263-290, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orta Çağ’da Hint Okyanusu’nda Doğu-Batı Etkileşiminde Müslüman Tüccarın Rolü

4. Uluslararası Dinî Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu: Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din, Simkent, Kazakistan, 10 - 14 Nisan 2018, ss.307-326

Dünya Tarihinden Kopuk Bir Siyer Yazımı: Arayış ve Teklifler

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.74

Beklenen Kurtarıcı İnancının Siyasi-Dinî İdeoloji Olarak Ortaya Çıkışı

Beklenen Kurtarıcı İnancı, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2016, ss.61-86

Popüler Siyer Eserlerinde Peygamber Tasavvuru

Siyer Atölyesi - 3, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2011, ss.71-87

Prototip Modern Türkçe Siyerler ve Peygamber Algısı

Siyer Atölyesi: Siyer-Edebiyat İlişkisi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2010, ss.65-81

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam’ın İnfak Anlayışı

İnfak: Hayatın Bereketi, Elif Erdem,Hale Şahin,Rukiye Aydoğdu Demir, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.71-79, 2019

Antik Çağ’dan İslâm’xxa Kadın - Tarihî Bir Perspektif

Kadın Olmak: İslam, Gelenek, Modernite ve Ötesi, H. Şule Albayrak, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.115-173, 2019

Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir

Klasik Yayınları, İstanbul, 2012