Araştırma Alanları

  • Eskiçağ Tarihi

  • Ortaçağ Tarihi

  • Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

  • Karşılaştırmalı Tarih

  • İslam Mezhepleri Tarihi

  • İslam Tarihi-İslam Uygarlığı ve Kültürü

  • İslam Tarihi ve Sanatları

  • İslam Tarihi