Prof.Dr.

MUZAFFER KOÇ


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Biyografi

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde doktora yaptı.

1997-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş müfettişi olarak görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2014 yılından beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademik hayatına devam etmektedir. 

Eğitim Bilgileri

1995 - 2000

1995 - 2000

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü

1995

1995

Yüksek Lisans

Türkiye de Bölgelerarası Farklılıklar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

2015 - 2021

2015 - 2021

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Ülkeleri Hukuk Sistemleri Anabilim Dalı

2016 - 2017

2016 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Lisans

Lisans

İş ve Sosyal Hukuku 1

Lisans

Lisans

Sosyal Politika

Lisans

Lisans

Seminars on Politics and Public Administration

Lisans

Lisans

Sosyal Politika

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kamu İnsan Kaynakları Politikası

Lisans

Lisans

İş Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Politika

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Politika

Lisans

Lisans

Kamu Personel Sistemi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğu Ve İslam Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dönem Projesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Güvenlik Sistemi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Doktora

Doktora

Ortadoğu Ve İslam Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Sistemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğu Ve İslam Ülkelerinde İş Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Güvenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Güvenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Güvenlik Sistemi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ortadoğu ve İslam Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri

Doktora

Doktora

Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemler

Doktora

Doktora

Ortadoğu ve İslam Ülkelerinde Sosyal Politika Uygulamaları

Lisans

Lisans

Business Law and Ethics

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Hukuku Uygulamaları

Lisans

Lisans

Uygulamalı İş Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Suçluların Topluma Yeniden Kazandırılması Aracı Olarak Cezaevi İşyurtları

Görücü İ., Koç M.

Academic Social Resources Journal, cilt.5, sa.19, ss.689-703, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türkiye’de Pasif Emek Piyasası Politikası Aracı Olarak Kısa Çalışma Uygulaması

Koç M. , Gümüş İ.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.203-224, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Türk İş Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gümüş İ., Koç M.

Mali Çözüm, cilt.29, sa.154, ss.71-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

4857 Sayılı İş Kanunundaki Esneklik Düzenlemeleri ve Uygulama Problemleri

Koç M.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.2169-2192, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik

Koç M.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.65-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Suriyeli Sığınmacılar Ve İstihdam Problemleri

Koç M. , Görücü İ., Akbıyık N.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.63-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları

Koç M. , Görücü İ.

Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, sa.1, ss.149-178, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi ve Sosyal Sonuçları

Akbıyık N., Koç M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.16, ss.253-284, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türkiye de İş Kazalarının Maliyetleri Ve Çözüm Önerileri

Koç M. , Akbıyık N.

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.2, ss.129-175, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Ülkemizde Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Özel Hakem

Çukur M., Koç M.

Çimento İşveren Dergisi, cilt.24, ss.4-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Üzerine Düşünceler

Akbıyık N., Koç M.

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi, cilt.1, ss.122-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İhbar Süresi ve Tazminatı

Mortaş A., Koç M.

Mali Çözüm Dergisi, sa.99, ss.119-154, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler

Koç M.

Mali Çözüm Dergisi, sa.96, ss.67-95, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımı ve Sonuçları

Koç M.

Mali Çözüm Dergisi, sa.95, ss.81-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Kriz Ve Kamu Politikası Ekseninde Çözüm Arayışları

Koç M. , Gümüş İ.

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019, ss.74-79

2018

2018

Osmanlı Devletinde İlk Grevler

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’18, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2018

2018

2018

Baciyân-i Rûm Teşkilatı

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’18), İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2018, ss.21-22

2018

2018

Mecellede İş Akdi

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’18), İstanbul, Türkiye, 06 Nisan 2018, ss.52-53

2017

2017

Yerel Yönetimlerin Alt İşveren Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri

PARLAK Z., KOÇ M.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Aralık 2017, ss.99

2017

2017

İslam İktisat Ahlakının İki Esası İktisat Ve Kanaat

BOZKURT İ. M. , KOÇ M.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’17), İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.6870

2017

2017

Kütahya Fincancılar Esnafı Anlaşması

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.149-150

2017

2017

Gelir Ve Servetin Yeniden Dağılımında Zekâtın Rolü

AYKAÇ M. , KOÇ M. , GÜMÜŞ İ.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’17), İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2017, ss.552-567

2016

2016

Türkiye nin Emeklilik Politikasının 2000 2015 Dönemi Sosyal Güvenlik Bütçesi Üzerindeki Etkisi

KOÇ M.

5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2016, ss.470-489

2016

2016

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bağlamında Asıl İşverenin Yükümlülükleri

KOÇ M.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016, cilt.1, ss.72-83

2015

2015

Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik

KOÇ M.

13. Kamu Yönetimi Forumu “Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları, Konya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2015

2015

2015

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Pratikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KOÇ M.

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2015, ss.63-86

2015

2015

Suriye Sığınmacıların İstihdam Problemleri

KOÇ M. , GÖRÜCÜ İ., AKBIYIK N.

Göçün Getirdikleri: Türkiye’deki Suriyeliler” Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2015

2013

2013

Çalışma hayatında Kadınlara Yönelik Cinsiyet ve İnanç Temelli Ayrımcılık

KOÇ M. , AKBIYIK N.

Değişen Dünyada Aile, Ulusal Sempozyumlar IV, Malatya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2013, ss.427-452

2011

2011

Tarımsal Kooperatiflerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü

AKBIYIK N., KOÇ M.

1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2011, ss.507-516

2011

2011

Kalkınma ve İnsan Faktörü

AKBIYIK N., KOÇ M.

KAYSEM - VI, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2011

2010

2010

Küresel Krizler ve Sosyal Politikalara Etkisi

AKBIYIK N., KOÇ M.

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi - I “Küresel Krizler Ve Ekonomik Yönetişim”, Malatya, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.1203-1236

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Belediyelerde İş Hukuku Uygulamaları

Koç M.

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Sosyal Politikada Dönüşüm ve Yerelleşme Tartışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme

Gümüş İ., Koç M.

Prof. Dr. Sabri Orman’a Armağan Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış, İlhan Eroğlu, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.489-505, 2019

2018

2018

İş Hukukunda İdari Para Cezaları

Koç M.

Marmara Belediyeler Birliğı Kültür Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Bir Erken Kamu Bütçesi Deneyi Olarak Beyt’ül Mal:İslam Ekonomisi Bağlamında Medine Devleti’nde Bütçe Uygulaması

Koç M. , Aslan S., Koçal A. V.

Politik İslam Ekonomisi, Gedikli,Ayfer-Erdoğan Seyfettin, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.44-63, 2018

2018

2018

İslam Toplumunda Sosyal Refah: Aktörler Ve Politikalar

Aykaç M. , Gümüş İ., Koç M.

İslami Düşünce Ekseninde İktisadi Mali Politik Meseleler, İlhan Eroğlu-Serkan Kekevi-Yusuf Temür, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.137-162, 2018

2017

2017

Islamic Republic of Iran

Bozkurt İ. M. , Koç M.

Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Süleyman Özdemir,Seyfettin Erdoğan,Ayfer Gedikli, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.122-146, 2017

2016

2016

İslam Toplumunda İktisadi Nizam ve Sosyal Güvenlik

Koç M. , Gümüş İ.

İslam Ekonomisi ve Finansı, Seyfettin Erdoğan,Ayfer Gedikli,Durmuş Çağrı Yıldırım, Editör, Umuttepe Yayın, Kocaeli, ss.127-152, 2016

2016

2016

Türkiye’de Sosyal Politika

Gümüş İ., Koç M.

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe Yayın, Kocaeli, ss.307-336, 2016

2011

2011

Sosyal Sınıflara Dayalı Ayrımcılık

Akbıyık N., Koç M.

Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Demirel,Erkan T. Tikici,Mehmet. Çetin,Canan., Editör, Nobel Akademik Yay. Eğit. Danış. Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.163-191, 2011

2005

2005

Tüm Yönleriyle İş Güvencesi

Koç M.

Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2019

Kasım 2019

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2018

Aralık 2018

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Ocak 2017

Ocak 2017

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Diğer Dergiler

Ocak 2016

Ocak 2016

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Diğer Dergiler

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2013

Aralık 2013

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Diğer Dergiler

Haziran 2013

Haziran 2013

Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Diğer Dergiler

Ocak 2013

Ocak 2013

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Diğer Dergiler

Ocak 2013

Ocak 2013

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Aralık 2012

Aralık 2012

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer Dergiler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2019

Aralık 2019

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (Isefe’19)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset Ve Yönetim Sempozyumu ISEPA ’19,

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
Diyarbakır, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Nisan 2019

Nisan 2019

International Congress of Management, Economy and Policy

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2018

Kasım 2018

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
Çanakkale, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (Isepa'18)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
Diyarbakır, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

1. Uluslararası İSG Kongresi (IOHSC2017)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Kasım 2017

Kasım 2017

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
Balıkesir, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (Isefe’17)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (Isepa'17)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
Diyarbakır, Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2017

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Mart 2017

Mart 2017

2. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finans Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

1. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finans Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
Antalya, Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

1. Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Koç M.
İstanbul, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

Kamuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Panelist

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Yerel Yönetimlerde Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Panelist

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Şubat 2019

Şubat 2019

Güncel SGK ve Güncel İş Hukuku Uygulamaları Semineri

Seminer

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (İSMMMO)-Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

Güncel SGK ve Güncel İş Hukuku Uygulamaları Seminer

Seminer

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (İSMMMO)-Türkiye

Mayıs 2017

Mayıs 2017

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmeler Paneli

Seminer

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi-Türkiye

Aralık 2016

Aralık 2016

Büyükşehir Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş ve Denetimleri Çalıştayı

Çalıştay

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Türkiye

Haziran 2016

Haziran 2016

Kamu-Özel Sektör İSG Dünyası, Ankara Buluşması 2016

Seminer

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Forum-Türkiye

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yerel Yönetimlerde İş sağlığı ve Güvenliği Paneli

Seminer

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Türkiye

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yerel Yönetimlerde İş sağlığı ve Güvenliği Paneli

Seminer

Türkiye Belediyeler Birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi-Türkiye

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Yerel Yönetimlerde İş sağlığı ve Güvenliği Paneli

Seminer

Türkiye Belediyeler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Politikalar Paneli

Seminer

Kırklareli Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2016

Nisan 2016

Kıdem Tazminatı Paneli

Seminer

Kırklareli Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2015

Kasım 2015

Büyükşehir Belediyelerinde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm önerileri Çalıştayı

Çalıştay

Türkiye Belediyeler Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi-Türkiye

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Büyükşehir Belediyelerinde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm önerileri Çalıştayı

Çalıştay

Türkiye Belediyeler Birliği-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Mart-2021

Mart 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Mart-2021

Mart 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ocak-2021

Ocak 2021

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mart-2020

Mart 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mart-2020

Mart 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Şubat-2020

Şubat 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Kasım-2019

Kasım 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara University

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Üsküdar Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dicle Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İnönü Üniversitesi

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi