Prof.

MUZAFFER KOÇ


Faculty of Political Sciences

Political Science and Public Administration

Department of Legal Sciences

Biography

1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde doktora yaptı.

1997-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş müfettişi olarak görev yaptı.

2012-2014 yılları arasında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı.

2014 yılından beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademik hayatına devam etmektedir. 

Education Information

1995 - 2000

1995 - 2000

Doctorate

Istanbul University, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Istanbul University, Turkey

1988 - 1992

1988 - 1992

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And Public Administration, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Istanbul University

1995

1995

Postgraduate

Türkiye de Bölgelerarası Farklılıklar: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Istanbul University

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Legal Aspects of Labor and Social Security, Labor Economics and Industrial Relations, Social Politics and Social Security

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Political Sciences, Political Science And Public Administration

2012 - 2014

2012 - 2014

Associate Professor

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2012 - 2012

2012 - 2012

Assistant Professor

İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

2015 - 2021

2015 - 2021

Head of Department

Marmara University, Institute Of Middle Eastern And Islamic Countries, Department Of Judicial Systems Of Middle Eastern Countries

2016 - 2017

2016 - 2017

Assistant Director of the Institute

Marmara University, Institute Of Middle Eastern And Islamic Countries

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İş ve Sosyal Hukuku 1

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Politika

Undergraduate

Undergraduate

Seminars on Politics and Public Administration

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Politika

Postgraduate

Postgraduate

Kamu İnsan Kaynakları Politikası

Undergraduate

Undergraduate

İş Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Politika

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Politika

Undergraduate

Undergraduate

Kamu Personel Sistemi

Postgraduate

Postgraduate

Ortadoğu Ve İslam Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Dönem Projesi

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Güvenlik Sistemi

Postgraduate

Postgraduate

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Doctorate

Doctorate

Ortadoğu Ve İslam Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Sistemleri

Postgraduate

Postgraduate

Ortadoğu Ve İslam Ülkelerinde İş Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Güvenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Güvenlik Uygulaması

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Güvenlik Sistemi

Postgraduate

Postgraduate

Ortadoğu ve İslam Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri

Doctorate

Doctorate

Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemler

Doctorate

Doctorate

Ortadoğu ve İslam Ülkelerinde Sosyal Politika Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Business Law and Ethics

Postgraduate

Postgraduate

İş Hukuku Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı İş Hukuku

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Suçluların Topluma Yeniden Kazandırılması Aracı Olarak Cezaevi İşyurtları

Görücü İ., Koç M.

Academic Social Resources Journal, vol.5, no.19, pp.689-703, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Türkiye’de Pasif Emek Piyasası Politikası Aracı Olarak Kısa Çalışma Uygulaması

Koç M. , Gümüş İ.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.203-224, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

ON-CALL WORKING ACCORDING TO THE TURKISH LABOUR LAW: PROBLEMS OCCURING IN IMPLEMENTATION AND PROPOSED SOLUTIONS

Gümüş İ., Koç M.

Mali Çözüm, vol.29, no.154, pp.71-106, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2016

2016

4857 Sayılı İş Kanunundaki Esneklik Düzenlemeleri ve Uygulama Problemleri

Koç M.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.2169-2192, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik

Koç M.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.65-90, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2015

2015

Suriyeli Sığınmacılar Ve İstihdam Problemleri

Koç M. , Görücü İ., Akbıyık N.

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.63-93, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2011

2011

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları

Koç M. , Görücü İ.

Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, no.1, pp.149-178, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Fonunun İktisadi ve Sosyal Sonuçları

Akbıyık N., Koç M.

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.16, pp.253-284, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Türkiye de İş Kazalarının Maliyetleri Ve Çözüm Önerileri

Koç M. , Akbıyık N.

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.2, pp.129-175, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Ülkemizde Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Özel Hakem

Çukur M., Koç M.

Çimento İşveren Dergisi, vol.24, pp.4-29, 2010 (Other Refereed National Journals)

2010

2010

Kıdem Tazminatı Fon Tasarısı Üzerine Düşünceler

Akbıyık N., Koç M.

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi, vol.1, pp.122-154, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

İhbar Süresi ve Tazminatı

Mortaş A., Koç M.

Mali Çözüm Dergisi, no.99, pp.119-154, 2010 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Nedenler

Koç M.

Mali Çözüm Dergisi, no.96, pp.67-95, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımı ve Sonuçları

Koç M.

Mali Çözüm Dergisi, no.95, pp.81-100, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Kriz Ve Kamu Politikası Ekseninde Çözüm Arayışları

Koç M. , Gümüş İ.

V. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2019, pp.74-79

2018

2018

Osmanlı Devletinde İlk Grevler

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’18, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2018

2018

2018

Baciyân-i Rûm Teşkilatı

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’18), İstanbul, Turkey, 3 - 04 November 2018, pp.21-22

2018

2018

Mecellede İş Akdi

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’18), İstanbul, Turkey, 06 April 2018, pp.52-53

2017

2017

Yerel Yönetimlerin Alt İşveren Çalışanlarına Yönelik İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri

PARLAK Z., KOÇ M.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 6 - 07 December 2017, pp.99

2017

2017

İslam İktisat Ahlakının İki Esası İktisat Ve Kanaat

BOZKURT İ. M. , KOÇ M.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’17), İstanbul, Turkey, 28 - 29 October 2017, pp.6870

2017

2017

Kütahya Fincancılar Esnafı Anlaşması

KOÇ M. , BOZKURT İ. M.

International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’17, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.149-150

2017

2017

Gelir Ve Servetin Yeniden Dağılımında Zekâtın Rolü

AYKAÇ M. , KOÇ M. , GÜMÜŞ İ.

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı Ve Etik Kongresi (Isefe’17), İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2017, pp.552-567 Sustainable Development

2016

2016

Türkiye nin Emeklilik Politikasının 2000 2015 Dönemi Sosyal Güvenlik Bütçesi Üzerindeki Etkisi

KOÇ M.

5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2016, pp.470-489

2016

2016

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bağlamında Asıl İşverenin Yükümlülükleri

KOÇ M.

8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferans, İstanbul, Turkey, 8 - 11 May 2016, vol.1, pp.72-83

2015

2015

Kamuda Bir İstihdam Modeline Dönüşen Alt İşverenlik

KOÇ M.

13. Kamu Yönetimi Forumu “Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları, Konya, Turkey, 15 - 17 November 2015 Sustainable Development

2015

2015

Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Pratikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

KOÇ M.

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 09 May 2015, pp.63-86

2015

2015

Suriye Sığınmacıların İstihdam Problemleri

KOÇ M. , GÖRÜCÜ İ., AKBIYIK N.

Göçün Getirdikleri: Türkiye’deki Suriyeliler” Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 25 April 2015 Sustainable Development

2013

2013

Çalışma hayatında Kadınlara Yönelik Cinsiyet ve İnanç Temelli Ayrımcılık

KOÇ M. , AKBIYIK N.

Değişen Dünyada Aile, Ulusal Sempozyumlar IV, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2013, pp.427-452 Sustainable Development

2011

2011

Tarımsal Kooperatiflerin Kırsal Kalkınmadaki Rolü

AKBIYIK N., KOÇ M.

1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Malatya, Turkey, 22 - 23 September 2011, pp.507-516

2011

2011

Kalkınma ve İnsan Faktörü

AKBIYIK N., KOÇ M.

KAYSEM - VI, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 26 - 27 May 2011

2010

2010

Küresel Krizler ve Sosyal Politikalara Etkisi

AKBIYIK N., KOÇ M.

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi - I “Küresel Krizler Ve Ekonomik Yönetişim”, Malatya, Turkey, 15 - 16 April 2010, pp.1203-1236

Books & Book Chapters

2019

2019

Belediyelerde İş Hukuku Uygulamaları

Koç M.

Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, 2019 Sustainable Development

2019

2019

Sosyal Politikada Dönüşüm ve Yerelleşme Tartışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme

Gümüş İ., Koç M.

in: Prof. Dr. Sabri Orman’a Armağan Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış, İlhan Eroğlu, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.489-505, 2019 Sustainable Development

2018

2018

İş Hukukunda İdari Para Cezaları

Koç M.

Marmara Belediyeler Birliğı Kültür Yayınları, İstanbul, 2018

2018

2018

Bir Erken Kamu Bütçesi Deneyi Olarak Beyt’ül Mal:İslam Ekonomisi Bağlamında Medine Devleti’nde Bütçe Uygulaması

Koç M. , Aslan S., Koçal A. V.

in: Politik İslam Ekonomisi, Gedikli,Ayfer-Erdoğan Seyfettin, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.44-63, 2018

2018

2018

İslam Toplumunda Sosyal Refah: Aktörler Ve Politikalar

Aykaç M. , Gümüş İ., Koç M.

in: İslami Düşünce Ekseninde İktisadi Mali Politik Meseleler, İlhan Eroğlu-Serkan Kekevi-Yusuf Temür, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.137-162, 2018

2017

2017

Islamic Republic of Iran

Bozkurt İ. M. , Koç M.

in: Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Süleyman Özdemir,Seyfettin Erdoğan,Ayfer Gedikli, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.122-146, 2017 Sustainable Development

2016

2016

İslam Toplumunda İktisadi Nizam ve Sosyal Güvenlik

Koç M. , Gümüş İ.

in: İslam Ekonomisi ve Finansı, Seyfettin Erdoğan,Ayfer Gedikli,Durmuş Çağrı Yıldırım, Editor, Umuttepe Yayın, Kocaeli, pp.127-152, 2016

2016

2016

Türkiye’de Sosyal Politika

Gümüş İ., Koç M.

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Seyfettin Erdoğan ve Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayın, Kocaeli, pp.307-336, 2016

2011

2011

Sosyal Sınıflara Dayalı Ayrımcılık

Akbıyık N., Koç M.

in: Türk İş Yaşamında Ayrımcılık, Demirel,Erkan T. Tikici,Mehmet. Çetin,Canan., Editor, Nobel Akademik Yay. Eğit. Danış. Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.163-191, 2011

2005

2005

Tüm Yönleriyle İş Güvencesi

Koç M.

Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2005

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Advisory Committee Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Publication Committee Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

November 2019

November 2019

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Journals

December 2018

December 2018

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi

Other Journals

January 2017

January 2017

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Other Journals

January 2016

January 2016

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Other Journals

July 2014

July 2014

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Other Journals

December 2013

December 2013

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Other Journals

June 2013

June 2013

Hikmet Yurdu Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Other Journals

January 2013

January 2013

İnönü Üniversitesi İİBF Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Other Journals

January 2013

January 2013

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Other Journals

December 2012

December 2012

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Journals

Tasks In Event Organizations

Aralık 2019

Aralık 2019

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (Isefe’19)

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Kasım 2019

Kasım 2019

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Ekim 2019

Ekim 2019

III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset Ve Yönetim Sempozyumu ISEPA ’19,

Scientific Congress

Koç M.
Diyarbakır, Turkey

Nisan 2019

Nisan 2019

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Nisan 2019

Nisan 2019

International Congress of Management, Economy and Policy

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Kasım 2018

Kasım 2018

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler SempozyumuSustainable Development

Scientific Congress

Koç M.
Çanakkale, Turkey

Ekim 2018

Ekim 2018

II. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (Isepa'18)

Scientific Congress

Koç M.
Diyarbakır, Turkey

Aralık 2017

Aralık 2017

1. Uluslararası İSG Kongresi (IOHSC2017)

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Kasım 2017

Kasım 2017

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler SempozyumuSustainable Development

Scientific Congress

Koç M.
Balıkesir, Turkey

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finansı ve Etik Kongresi (Isefe’17)

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Ekim 2017

Ekim 2017

Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (Isepa'17)

Scientific Congress

Koç M.
Diyarbakır, Turkey

Nisan 2017

Nisan 2017

III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu (SKYS) 2017

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Mart 2017

Mart 2017

2. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finans Kongresi

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey

Mart 2016

Mart 2016

1. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finans Kongresi

Scientific Congress

Koç M.
Antalya, Turkey

Mayıs 2015

Mayıs 2015

1. Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Scientific Congress

Koç M.
İstanbul, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2019

2019

Kamuda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

2016

2016

Yerel Yönetimlerde Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

Invited Talks

February 2019

February 2019

Güncel SGK ve Güncel İş Hukuku Uygulamaları Semineri

Seminar

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (İSMMMO)-Turkey

February 2018

February 2018

Güncel SGK ve Güncel İş Hukuku Uygulamaları Seminer

Seminar

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (İSMMMO)-Turkey

May 2017

May 2017

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güncel Gelişmeler Paneli

Seminar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi-Turkey

December 2016

December 2016

Büyükşehir Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Teftiş ve Denetimleri Çalıştayı

Workshop

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi-Turkey

June 2016

June 2016

Kamu-Özel Sektör İSG Dünyası, Ankara Buluşması 2016

Seminar

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Forum-Turkey

May 2016

May 2016

Yerel Yönetimlerde İş sağlığı ve Güvenliği Paneli

Seminar

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi-Turkey

May 2016

May 2016

Yerel Yönetimlerde İş sağlığı ve Güvenliği Paneli

Seminar

Türkiye Belediyeler Birliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi-Turkey

May 2016

May 2016

Yerel Yönetimlerde İş sağlığı ve Güvenliği Paneli

Seminar

Türkiye Belediyeler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi-Turkey

April 2016

April 2016

Kıdem Tazminatı Paneli

Seminar

Kırklareli Üniversitesi-Turkey

April 2016

April 2016

Türkiye Emek Piyasasında Güncel Gelişmeler: Sorunlar ve Politikalar Paneli

Seminar

Kırklareli Üniversitesi-Turkey

November 2015

November 2015

Büyükşehir Belediyelerinde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm önerileri Çalıştayı

Workshop

Türkiye Belediyeler Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi-Turkey

July 2015

July 2015

Büyükşehir Belediyelerinde İş sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında Yaşanan Sorunlara İlişkin Çözüm önerileri Çalıştayı

Workshop

Türkiye Belediyeler Birliği-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 7

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

March-2021

March 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

March-2021

March 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

January-2021

January 2021

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Marmara Üniversitesi

January-2021

January 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara University

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

September-2020

September 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara University

July-2020

July 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2020

June 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara University

March-2020

March 2020

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Marmara University

February-2020

February 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

September-2019

September 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara University

September-2019

September 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Marmara Üniversitesi

May-2019

May 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

April-2019

April 2019

Post Graduate

Post Graduate - Üsküdar Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2018

December 2018

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2017

December 2017

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2017

December 2017

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

January-2016

January 2016

Post Graduate

Post Graduate - Dicle Üniversitesi

December-2015

December 2015

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2015

December 2015

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2015

December 2015

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

June-2015

June 2015

Doctorate

Doctorate - İnönü Üniversitesi

April-2015

April 2015

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi