General Information

Biography

 

Doç. Dr. Müge AKBAĞ 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde 1991 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl kazandığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler yüksek lisans programındaki eğitimini “Liseli Ergenlerin Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” adlı tez çalışmasıyla 1994 yılında tamamlayarak bilim uzmanı unvanını almıştır. Yüksek lisans eğitimi devam ederken 1993 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi kadrosuna atanmış, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda açılan sınavı kazanarak fakülte araştırma görevlisi kadrosuna geçiş yapmıştır. 1994 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri doktora programındaki eğitimini 2000 yılında tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Doktora tez çalışması, "Stresle Başaçıkma Tarzlarının Üniversite Öğrencilerinde Olumsuz Otomatik Düşünceler, Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi” üzerinedir. 2002 yılında aynı anabilim dalında Dr. Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) kadrosuna atanmıştır.

Başlıca akademik çalışma ilgi alanları; Psikolojik Danışmada Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı, Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları, Stresle Başaçıkma ve Başaçıkmada Bütüncül Yaklaşımlar (BASIC PH), Psikolojik Danışmada Süpervizyon, Psikolojik Danışman Eğitimi, Psikolojik Testler (Geliştirilmesi ve Adaptasyonu), Pozitif Psikoloji (Psikolojik İyi Oluş, Öznel İyi Oluş, Psikolojik Dayanıklılık, Bilinçli Farkındalık, Öz-şefkat, Travma Sonrası Büyüme, vb.), Erken Çocukluk Deneyimleri ve Kişilik Gelişimi, Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, Evlilik ve Yakın İlişkiler Psikolojisi'dir.  Bu konularla ilgili uluslararası indekslerde taranan dergilerde ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, alanıyla ilgili muhtelif kitaplarda bölüm yazarlığı ve bölüm çevirmenlikleri, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri bulunmaktadır. Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı üzerine Avrupa Transaksiyonel Analiz Derneği’nin (EATA) sertifikalı eğitimcilerinden yurt içi ve yurt dışında teorik ve süpervizyon düzeyinde eğitimler almıştır. 2012 yılında ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde Münster Üniversitesi (Almanya) Psikoloji Bölümü ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Doç.Dr.Müge AKBAĞ halen Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam etmektedir.  

 

 

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Educational Sciences
Program
Department of Guidance and Psychological Counseling

Contact

Email
makbag@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/makbag
Office Phone
+90 345 470 5 Extension: 1253
Office
Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ofis No:434
Address
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Kat:4 Göztepe Kampüsü Kadıköy/İSTANBUL