Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNDE EVDEN ÇALIŞMA VE İŞ HAYATINDA DİJİTAL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

Social Sciences Studies Journal, cilt.7, sa.79, ss.924-933, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Practices of Broadcast Media Usage in The Age of New Media: Evidence From Uganda

Intermedia International e-journal, cilt.7, sa.13, ss.499-514, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Media And Its Influences On People In North Macedonia

Ars Academica, cilt.7, sa.8, ss.162-177, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siber Zorbalık Bağlamında Twitter Fenomenleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.944-966, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknolojik Determinizm Çerçevesinde Türkiye’de Web Dizilerinin Toplumsal Dönüşüme Etkileri: Fi Dizisi Örneği

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.1820-1835, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pandemi Dönemlerinde İletişim ve Algı Yönetimi: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Örneği

ASOS JOURNAL - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.104, ss.36-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nomofobi, Netlessfobi ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Sporcu Genç Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.321-338, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ̇

SOBİDER - The Journal of Social Sciences, cilt.7, sa.45, ss.133-154, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Y Ve Z Kuşağı’nın Youtube Kullanım Alışkanlıkları

ASYA STUDIES, cilt.4, sa.10, ss.77-89, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Medya ve Z Kuşağı İlişkisi Bağlamında Youtube Kids Uygulamasının İçeriksel Analizi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.6, ss.111-119, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Sosyal Medyada Dijital Yerlilerin Sinema Haberlerini Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Intermedia - International Peer-Reviewed E-Journal Of Communicatıon Sciences, cilt.6, ss.63-82, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Kuramları Çerçevesinde Medyaya Tarihsel Bakış

AKSOS - Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.11-21, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Learning-Based Approach To Fuzzy Logic In Framework Of Philosophy Of Informatics

Turkish Studies Information Technologies Applied Sciences, cilt.13, ss.47-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi Bağlamında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ Program Formatına Yönelik Eleştirel Bir Analiz

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.31-50, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

EGİFDER Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.1497-1518, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI’NIN GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.79, ss.118-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL MEDYADA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASI VE KISITLANMASI “İLETİŞİM HUKUKU AÇISINDAN BİR İNCELEME”

JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies, ss.321-339, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Television Watching Habits and Leisure Time: A Research on Ugandan Students in Turkey

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), cilt.4, ss.334-346, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taraftar-Futbolcu Etkileşimi Bağlamında Sosyal Medyanın Rolü Ve Önemi: Galatasaray Spor Kulübü Örneği

SOBİDER - Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.439-455, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Social Media in the Academic Life of International Students in Turkey: A Survey Study

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), cilt.3, ss.205-218, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Instagram Örneği Üzerinden Sosyal Medyada Hikâye Anlatıcılığı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Akademia, cilt.5, ss.82-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOLEZYUM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA TELEVİZYON PROGRAMLARINDAŞİDDET EKME VE OYALAMA STRATEJİSİ

Intermedia International e-Journal, cilt.4, ss.193-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, cilt.2, ss.15-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLETİŞİM ÇALIŞMALARININ KAVRAMSAL ÇATISI ÜZERİNE BİR ANALİZ

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.619-634, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYEDE FACEBOOK ÜZERİNDEN E-TİCARET UYGULAMALARI: TESBİHANE VE ÇAYKUR ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, ss.525-542, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.230-261, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyanın Göstergebilimsel Dili: Emojiler

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology, cilt.8, ss.41-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SOSYAL MEDYANIN DİJİTAL MİZAHI: İNTERNET MEME/CAPS

Atatürk İletişim Dergisi, ss.99-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Alternatif Medya Örneği Olarak Topluluk Radyoları

Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.89-104, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEÇİM KAMPANYALARINDA NEFRET SÖYLEMİ: 2014YEREL SEÇİM KAMPANYALARINDA PARTİ LİDERLERİNİNAÇIK HAVA KONUŞMALARI

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.8, ss.91-108, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜÇ BOYUTLU 3D DİJİTAL ANİMASYON TEKNOLOJİSİNİN TV YAYINCILIĞINDA KULLANIMI

ASOS JOURNAL - The Journal of Academic Social Sciences, cilt.3, ss.292-311, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SÖMÜRGECİLİK VE IRKÇILIK OLGUSU BAĞLAMINDA PİYANİST FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

E-journal of Intermedia, cilt.1, ss.46-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TELEVİZYON REYTİNG ÖLÇÜMLERİNİN ANALİZİ TWİTTER ÖRNEĞİ

ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences, cilt.2, ss.414-430, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sayısal Uydu Teknolojisinin Gelişimi ve Türkiye’de Yayıncılığın Geleceği

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.1-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUM VE SİYASET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA AZERBAYCAN SİNEMA TARİHİ

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.11, ss.357-370, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Sineması'nda Arabeskin Doğuşu ve Gelişimi

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.2, ss.90-117, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye’de ve Dünyada Popüler Kültür Olgusuna Yönelik Eleştirel Bir Analiz

YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, cilt.10, ss.663-671, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.3, ss.337-347, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Dijital Aktivizm Örneği: Akıllı Ağ Çeteleri (Smart Mobs)

AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.5, ss.61-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye ve Dünya Genelindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Uydu Sistemlerinin Kullanımı

YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, cilt.10, ss.904-910, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye'deki Durumu

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, cilt.0, ss.73-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İRAN’DA RADYO YAYINCILIĞI: DİNLEYİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.0, ss.1-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinemada Renk Öğesinin Kullanımı: Renk ve Anlatım İlişkisi

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi., cilt.0, ss.71-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA KONUM BELİRLEME ÖLÇEĞİNİNGEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.10, ss.223-231, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Televizyonun Gelişim Çağı Çocukları Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Ebeveynlerin Kontrol Sorunu

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi., cilt.2, ss.189-198, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Medya Olarak Yeni Medya

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.58-69, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Baharı Bağlamında Sosyal Medya Birey Etkileşimi ve Toplumsal Dönüşüm

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi., cilt.1, ss.87-98, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CGI Animasyon Teknolojisinin Türk Televizyon Yapımların Görsel Estetik Dönüşümüne Yansıması

International Turkish Culture and Art Symposium, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Ekim 2020, cilt.1, ss.563-585

Yeni Medya ile Değişen Televizyon Yayıncılığında İçerik Üretimi: Küresel ve Yerel Ölçekli Platformlar

Uskudar University - 6th International Communication Days Digital Transformation Symposium, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, cilt.1, ss.50

İnternet Teknolojisi ile Değişen Haber Konsepti: Tık Haberciliğinin Ekonomi Politiği

Uskudar University - 6th International Communication Days Digital Transformation Symposium, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.37

Instagram Üzerinden Sosyal Medyada Gözeti, Mahremiyet ve Teşhir

Uskudar University - 6th International Communication Days Digital Transformation Symposium, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.80

The Use of Social Media in Online Journalism

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.0, ss.1171-1178

Risk Factors of Digital Citizenship in Cyber Society

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.0, ss.1261-1266

Hedonizm ve Narsisizmin Çerçevesinde Sosyal Medya Bağımlılığı

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.0, ss.1218-1225

Avusturya’da Dijital Medya’nın Yeri ve Önemi

3rd International Eurasian Conference on Sport Education and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, cilt.0

Eğlence Kültürüne Instagram Üzerinden Yaklaşmak: Etiketleme Özelliği Üzerine Bir Çözümleme

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.113-123

Youtube Üzerinden Ürün Yerleştirme Stratejisi: Deniz Adam Örneği

2. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı: Eğlence ve Ürün Yerleştirme, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.166-177

The Role of Family Factor in Digital Game Addiction Among Children

International Child and Information Safety Congress“Digital Games”, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.162-172

THE RELATIONSHIP BETWEEN NEW MEDIA AND NEWS: CLICKING JOURNALISM

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.177-189

Changing Marketing Practices in New Media Age Mobile Marketing Applications

İstanbul Gelişim Üniversitesi 1. Uluslararası Yeni Medya Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 Mayıs 2015, ss.1-18

Sosyal Medyada Gençlerin Dili Kullanımı ve Yozlaşma Problemi

1st International Symposium On Language And Communication: Research Trends and Challenges, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2012, cilt.1, ss.1017-1030

Gençlerin Sosyal Paylaşım Ağlarındaki Kimlik Sorunu ve Etik Değerlerin İhlali

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi II. Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2011, ss.509-516

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Activism in the Context of Social Movements: the Case of Change.org

Digital Siege, Karadoğan Doruk, Sevimece, Mengü, Seda, Ulusoy, Ebru, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.297-323, 2021

Sosyal Medyada Dezenformasyon, Manipülasyon ve Propaganda Etkisi: Zeytin Dalı Harekatı Örneği

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 2, Hasan Babacan, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.493-518, 2020

Sosyal Medyada Sağlıklı Oyuncaklar Akımı: Amigurumi

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 1, Hasan Babacan, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.453-470, 2020

Arap Baharı’ndan Avrupa Kışı’na: Sarı Yelekliler Hareketi

Toplumsal Hareketler ve Medya, ENDERHAN KARAKOÇ, ONUR TAYDAŞ, Editör, LİTERATÜRK, Konya, ss.321-343, 2020

Sosyal Ağlar ve Kimlik: İdeal “Ben

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 2, Hasan Babacan, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.227-242, 2020

Gazetecilik ve Dijital Dönüşüm: Türkiye’deki Basılı Gazeteler Dijital Yakınsama Serüvenlerinde QR Kodu Uygulamasından Faydalandı mı?

Dijital Dünya ve Teknolojik Gelişmelerin Sosyal Bilimlere Etkisi, İhsan Eken, Başak Gezmen, Editör, NOBEL YAYINCILIK, Ankara, ss.233-259, 2020

SİBER ZORBALIK BAĞLAMINDA ÇOCUKLARI İNTERNET ORTAMINDABEKLEYEN TEHLİKELER: “MAVİ BALİNA ve MOMO OYUNLARI”..

YENİ MEDYADA ÇOCUK VE İLETİŞİM, KIRIK, ALİ MURAT, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.13-28, 2019

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ÇOCUK DERGİCİLİĞİ ve GÜNÜMÜZ ÇOCUK DERGİLERİNİN OLUŞTURDUĞU FIRSATLAR

GELENEKSEL MEDYADA ÇOCUK VE İLETİŞİM, KIRIK, ALİ MURAT, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.13-38, 2019

Sağlık İletişiminde Televizyon Programlarının Rolü ve Önemi

Sağlık İletişimden Geçer, Suat Gezgin, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.61-76, 2019

Sosyal Medyanın Tüketim Kültürüne Etkisi

Dijital Çağda İletişim, Suat GEZGİN, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, ss.9-26, 2018

Toplumsal Hareketler Bağlamında Sosyal Medya Kullanımının Rolü

Yeni Medyaya Yeni Yaklaşımlar, Rengim Sine, Gülşah Sarı, Editör, Literatürk Yayınları, Konya, ss.225-249, 2018

The Reflection of Smart Phone Usage on Social Life in the Scope of Technological Determinism

Media With Its News, Approaches And Fractions In New Media Age, GÜZ, NURETTİN, YEGEN, CEREN, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.153-166, 2018

Değişen Habercilik Pratikleri Çerçevesinde Sosyal Medyada Yurttaş Gazeteciliği

Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği, BERRİN KALSIN, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.103-132, 2017

POPÜLER KÜLTÜR BAĞLAMINDA “İŞTE BENİM STİLİM” YARIŞMASINDAKİ MARJİNAL KİMLİKLERİN TEMSİLİ

MEDYA ÇAĞINDA İLETİŞİM, KIRIK, ALİ MURAT, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.447-462, 2017

Değişen İletişim Pratikleri Çerçevesinde Sosyal Medyada Sanal Dedikodu Etkisi

Sosyal Medya Araştirmaları III göz et lenen toplumdan göz et lenen bireye, ALİ BÜYÜKASLAN, ALİ MURAT KIRIK, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.17-42, 2016

Sosyal İnovasyonun Demokratik İletişim Ortamının İnşasına Etkisi

Bilgi Çağında İnovasyon, AYŞE SAİME DÖNER, AYŞEN AKYÜZ, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.133-150, 2016

İnternet Teknolojisi ve Sayısal Yayıncılık Bileşkesinde Gelişen IPTV’nin Günümüzdeki Durumu

Yeni Medya Çağında Televizyon, Özel, Sedat, Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.129-169, 2015

Sivil Toplumun Sınırlandırılamayan Sosyal Medya Sorunsalı

Bilişim ve, ÇETİNKAYA, AHMET; KIRIK, ALİ MURAT; ŞAHİN, ÖZGÜR ERKUT, Editör, Hiperlink, İstanbul, ss.161-183, 2015

Sosyal Medyanın Kültürel Yabancılaşma Olgusundaki Rolü

Sosyal Medya Araştırmaları II Sosyalleşen Olgular, Büyükaslan, Ali; Kırık, Ali Murat, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.131-158, 2015

Gelişen Web Teknolojileri ve Sosyal MedyaBağımlılığı

Sosyal Medya Araştırmaları 1 Sosyalleşen Birey, BÜYÜKASLAN ALİ, KIRIK ALİ MURAT, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, ss.69-102, 2013

ETKİLEŞİMLİ TELEVİZYON

ANAHTAR KİTAPLAR, İstanbul, 2010