General Information

Biography

Doç.Dr. Mehmet Ali Özbudun Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler akademisinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Verdiği dersler arasında maliye politikası, kamu ekonomisi, kamu borçlanması yer almaktadır. Çalışma alanları maliye politikası, para ve maliye politikalarının etkinliği üzerinedir. 

Institutional Information

Unit
Faculty of Economics
Department
Public Finance
Program
Department of Fiscal Economic