Genel Bilgiler

Biyografi

Doç.Dr. Mehmet Ali Özbudun Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler akademisinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Verdiği dersler arasında maliye politikası, kamu ekonomisi, kamu borçlanması yer almaktadır. Çalışma alanları maliye politikası, para ve maliye politikalarının etkinliği üzerinedir. 

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
Maliye Bölümü
Ana Bilim Dalı
Mali İktisat Anabilim Dalı