General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Public Finance, Department Of Fiscal Economic
Research Areas: Public Finance, Financial Economics

Metrics

Publication

1

Thesis Advisory

27

Open Access

28

Biography

Doç.Dr. Mehmet Ali Özbudun Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler akademisinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır. Verdiği dersler arasında maliye politikası, kamu ekonomisi, kamu borçlanması yer almaktadır. Çalışma alanları maliye politikası, para ve maliye politikalarının etkinliği üzerinedir.