Dr.Öğr.Üyesi

MEHLİKA KARAGÖZOĞLU ASLIYÜKSEK


Fen - Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Müessese Arşivleri Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2010 - 2015

2010 - 2015

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Dr), Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Dijital Kültür Ortamında Üniversite Kütüphaneleri: İstanbul Örneği

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Bilgi Ve Belge Yönetimi (Dr)

2010

2010

Yüksek Lisans

Mustafa Ruhi Şirin'in Çocuk Edebiyatına Dair Görüşleri ve Eserleri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Marmara Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

2009 - 2018

2009 - 2018

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Okul Kütüphaneleri

Lisans

Lisans

Kütüphane Yönetimi

Lisans

Lisans

Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı

Lisans

Lisans

Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

Okul kütüphaneleri

Karagözoğlu Aslıyüksek M.

Lisans

Lisans

Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri

Karagözoğlu Aslıyüksek M.