Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Flüt eğitiminde blues doğaçlama çalma becerisini geliştirmeye yönelik hazırlanan öğretim tasarımının uygulamadaki görünümü

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.306-313, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

The Journal of Social Sciences, cilt.34, ss.112-126, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kodaly ve Dalcroze Yaklaşımlarıyla Desteklenmiş Etkinliklerin İlkokul 3. Sınıf Ö

Researcher Social Science Studies, cilt.6, ss.71-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL MEZUNU ÖĞRENCİLERİN MÜZİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KOCAEL

The Journal of Social Sciences, cilt.19, ss.552-574, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALTI EL BİR PİYANO ESERİNİN ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.3, ss.89-117, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.3, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.667-683, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Video recorded feedback for self regulation of prospective music teachers in piano lessons

Journal of Instructional Psychology, cilt.39, ss.17-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temel eğitim II kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları

İlköğretim Online, cilt.10, ss.695-702, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim mezunu öğrencilerin müzik okuryazarlık düzeyleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.25-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparing the self concepts of the student in music high schools and general high schools

Journal of Instructional Psychology, cilt.37, ss.112-116, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.119-134, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyano dersi programının müzik öğretmeni adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.33-42, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.41-58, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik kavramlarının incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.99-106, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Piyano eğitimi programının müzik öğretmenliği öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.115-134, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki müzik eğitimi öğrencilerinin konser kaygılarının cinsiyet kişilik ve okul değişkenleri açısından incelenmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.75-82, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki müzik eğitimi öğrencilerinin kişilik özellikleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, ss.171-182, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, ss.950-956

Müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve müzik teknolojisini kullanmaya yönelik yeterlik algıları

11th International Educational Technology Conference, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1802-1807

Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

11th International Educational Technology Conference, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1795-1801

Müzik öğretmeni adaylarının çoklu zekâ profilleri

9. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2010, cilt.2, ss.663-673

Mesleki müzik eğitimi öğrencilerinin ana dallarına ayırdıkları günlük çalışma saatleri açısından kişilik özelliklerinin incelenmesi

VI. İstanbul Türk Müziği Günleri Kapsamında Müzik Eğitimi ve Onun Temel Öğesi Müzik Öğretmeni Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 1999, ss.63-76

Başlangıç piyano metotlarında Türk kültüründen yararlanma yolları

I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 26 - 28 Nisan 1993, ss.121-123

Kitap & Kitap Bölümleri