General Information

Biography

Jale Deniz 1966 yılında doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimlerini İstanbul’da tamamlamıştır. 1986-87 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılında “Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinin Giriş Sınavlarında Müziksel İşitme Yeteneğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans tezini Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında tamamlamıştır. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalından “Müzisyenlerin Kişilik Özellikleri, Konser Kaygıları ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı doktora tezi ile mezun olmuştur. 1988 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümüne araştırma görevlisi olarak girmiş ve yine aynı kurumda Prof. Dr. unvanı ile öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Fine Arts Education
Program
Department of Music Teacher Education