Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Music

 • 2013 - 2021 Associate Professor

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Music

 • 2012 - 2013 Associate Professor

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

 • 2009 - 2012 Assistant Professor

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

 • 2007 - 2009 Lecturer PhD

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts

 • 2020 - 2021 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Music Art Major

 • 2020 - 2021 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Music

 • 2019 - 2021 Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Marmara University, Faculty of Fine Arts, Music

 • 2019 - 2020 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Music Art Major

 • 2019 - 2020 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Music

 • 2016 - 2017 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Music

 • 2016 - 2017 Deputy Head of Department

  Marmara University, Faculty of Fine Arts, Music

 • 2016 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara University, Faculty of Fine Arts, Music

 • 2015 - 2016 Farabi Program Institutional Coordinator

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Music Art Major

 • 2013 - 2014 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Marmara University, Faculty of Fine Arts, Music

 • 2012 - 2013 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak.

 • 2012 - 2013 Chair of the Commission

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak.

 • 2012 - 2013 Chair of the Commission

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak.

 • 2012 - 2013 Birim Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

 • 2012 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

 • 2012 - 2013 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü

 • 2011 - 2013 Vice Dean

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

 • 2011 - 2012 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak.

 • 2010 - 2012 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

 • 2009 - 2012 Farabi Program Institutional Coordinator

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı (Yl) (Tezli)

 • 2009 - 2012 Farabi Program Institutional Coordinator

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri (Dr)

 • 2009 - 2012 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2009 - 2011 Assistant Director of the Institute

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü

 • 2008 - 2011 Deputy Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü

 • 2008 - 2011 Head of Department

  Erciyes University, Güzel Sanatlar Fak., Müzik

Courses

 • Undergraduate written expression in musical assessment - 2

 • Undergraduate undergraduate dissertation

 • Undergraduate World musics

 • Undergraduate Philosophy

 • Undergraduate Müzik ve Dans

 • Undergraduate Müzik İncelemesi - I

 • Undergraduate Music in the Perspective of Science

 • Undergraduate Research Methods

 • Undergraduate Müzik İncelemesi - 2

 • Undergraduate written expression in musical assessment - 1

 • Undergraduate Müzik Estetiği

 • Undergraduate Müzikte Kültürel Çalışmalar

 • Undergraduate Popülar Music - 2

 • Undergraduate Sosyal Bilimlere Giriş

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Undergraduate Müzik Öğretiminde Okul Deneyimi ve Okul Deneyimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması/Müzik Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Undergraduate Müziğin Tarihsel Evrimi

 • Undergraduate Müziği Okuma ve Anlama

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Postgraduate Müzik İncelemeleri

 • Undergraduate Music Culture

 • Undergraduate History of Western Classical Music - 4

 • Postgraduate Written expression in music

 • Undergraduate Tıp ve Müzik

 • Undergraduate History of Western Classical Music - 2

 • Undergraduate Müzik Tarihi - VI

 • Undergraduate Staj

 • Undergraduate History of Western classical music - 5

 • Undergraduate History of Western classical music - 1

 • Postgraduate Sociology of Music

 • Undergraduate Popular Music History - 1

 • Undergraduate Müzik Terapi

 • Undergraduate History of Western classical music - 3

 • Postgraduate Müzikte Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Postgraduate Music and multimedia

 • Postgraduate aesthetics in music cultures

 • Doctorate Müzik ve Kültürel Çalışmalar

 • Undergraduate Dans Eğitimi

 • Undergraduate Dans Eğitimi

 • Postgraduate Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım

 • Doctorate Etnomüzikolojide Yazılı Anlatım

 • Postgraduate Tez Çalışması

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Dans Eğitimi

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Undergraduate Dünya Müzikleri

 • Undergraduate Dünya Müzikleri

 • Doctorate Bilimsel Araştırmada Yöntem ve Teknik

 • Doctorate Müzikolojide Yeni Yönelimler

 • Doctorate Anabilim Dalı Semineri

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri II

 • Postgraduate Popüler Müzik Tarihi

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Alan Eğitiminde Araştırma Projeleri

 • Postgraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Postgraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Müzikte Araştırma Teknikleri

 • Undergraduate Bitirme Çalışması II

 • Postgraduate Araştırma Yöntemleri

 • Postgraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Müzikte Araştırma Teknikleri

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Bitirme Çalışması I

 • Postgraduate Müzik ve Kültürel Çözümleme

Designed Lessons