Çalgıların sınıflandırma sistemleri ve bir model önerisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: RAUF KERİMOV

Danışman: Gülay Karşıcı