Kültürel kimlik bağlamında Sivas Hafik Beydili köyü müzik pratikleri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DUYGU ULUSOY YILMAZ

Danışman: Gülay Karşıcı