Ankara düğünlerinde trio karşılama geleneğinin incelenmesi: Çankaya ilçesi örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MÜSLÜM AKIN KUMTEPE

Danışman: GÜLAY KARŞICI YÖRE