Max/MSP tabanlı mikrotonal MIDI arayüz tasarımı


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SERDAR ÇELİK

Danışman: Gülay Karşıcı