Sivas İli Alibaba Mahallesi Alevilerinin Müzik Kültürü


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TOLGA ERGÜL

Danışman: Gülay Karşıcı