Doç.Dr.

GÜÇLÜ OKAY


Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Sigortacılık Bölümü

Sigortacılık Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Mortgage sistemi ve mortgage kredilerinin gelişimini etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Gelişen piyasaların performansı ve IMKB'nin karşılaştırmalı analizi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Bankacılık - Sigortacılık

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü

2001 - 2005

2001 - 2005

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Finans Matematiği

Lisans

Lisans

Aktüeryal Yazılımlar ile Veri Analizi 2

Lisans

Lisans

Portföy Yönetimi

Lisans

Lisans

Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi

Lisans

Lisans

Yatırım Analizi

Lisans

Lisans

İşletme Matematiği

Lisans

Lisans

Aktüeryal Yazılımlar ile Veri Analizi I

Lisans

Lisans

Finans 2

Lisans

Lisans

Kurumsal Finansman

Lisans

Lisans

Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi

Lisans

Lisans

Finans I

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finans Teorisi ve Kurumsal Finansman

Lisans

Lisans

Güncel Finansal Sorunlar I

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kurumsal Yatırımlar ve Finansman Politikası

Lisans

Lisans

Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Firma Değerlemesi

Lisans

Lisans

Finansal Planlama

Lisans

Lisans

Para Banka

Lisans

Lisans

İş Etiği

Lisans

Lisans

Firma Değerlemesi

Lisans

Lisans

Portföy Yönetimi

Lisans

Lisans

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

Lisans

Lisans

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 2

Lisans

Lisans

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 1

Doktora

Doktora

Portföy Yönetimi

Lisans

Lisans

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi

Okay G.

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2018 - 2019

2018 - 2019

Türev Araçlar

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Okay G.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Alternative Approach to SME Financing Project Banking

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , IŞIL G.

Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.456-469, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

KOBİ Finansmanında Alternatif Bir Yaklaşım Proje Bankacılığı

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , IŞIL G.

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.456-469, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An Analysis on the Effecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

The Journal Of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, sa.1, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An Analysis on the Factors Affecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

An Analysis on the Factors Effecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, sa.1, ss.35-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Housing Finance Based on Lease Certificates and the Case of Turkey

YETGİN F., OKAY G.

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, cilt.22, ss.87-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Financial Performance Analysis of Brokerage Firms Quoted on the Istanbul Stock Exchange Using the TOPSIS Method of Analysis

OKAY G. , KÖSE A.

International Journal of Business and Social Science, cilt.6, ss.68-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Ekonomik İstikrarsızlık Ortamında Merkez Bankalarının Uyguladığı Para Politikaları ve Türkiye Örneği

ARICAN E. , OKAY G.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.1-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , AKPINAR Ö.

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.53-75, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

The Examination of Multivariable Statistical Analysis on Insurance Companies Success Turkey Application

KÖSE A. , TEZERGİL S. , OKAY G.

The Journal of Financial Researches and Studies, cilt.1, ss.171-180, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

ARICAN E., TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , ÇİNKO L. , IŞIL G. , OKAY G. , AKA K.

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 21 Nisan 2017

2016

2016

BASEL III KRİTERLERİNİN BANKA İŞLETMELERİNİN PERFORMANSI ÜZERİNE UZUN DÖNEMDE ETKİSİ

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , IŞIL G. , OKAY G.

16. Ulusal İşletmecilik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.112

2016

2016

Basel III Kriterlerinin Banka İşletmelerinin Performansı Üzerine Uzun Dönemde Etkisi

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , IŞIL G. , OKAY G.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.613

2016

2016

KOBİ FİNANSMANINDA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , IŞIL G.

16. Ulusal İşletmecilik Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.112

2016

2016

THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKISH AND EU BANKS OF BASEL III REQUIREMENTS

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , ÇİNKO L. , IŞIL G. , OKAY G. , AKA K.

International Conferance on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

2016

2016

The Comparative Study Between Turkish and EU Banks Basel III Requirements

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , ÇİNKO L. , IŞIL G. , OKAY G. , AKA K.

ICSSH2016 International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Makedonya, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.63

2015

2015

An Analysis on the Factors Effecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

Instanbul Conferance of Economics and Finance, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

2005

2005

Türkiye deki Aracı Kurumlarda Ölçek Ekonomileri 1999 2004

BERK N., AKBALIK M. , ÇOBAN ÇELİKDEMİR N. , ÇATIKKAŞ Ö. , OMAĞ A. , OKAY G.

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005, ss.473-4884

2005

2005

Türkiye’deki Aracı Kurumlarda Ölçek Ekonomileri:1994-2004

BERK N., AKBALIK M. , ÇOBAN ÇELİKDEMİR N. , ÇATIKKAŞ Ö. , OMAĞ A. , OKAY G.

Uluslar arası Finans Sempozyumu 2005, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Haziran 2005, ss.473-488

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

AKBALIK M. , KOÇ İ. Ö. , OKAY G. , OMAĞ A. , IŞIL G., ARICAN E. , et al.

Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.401-411, 2019

2019

2019

Oran Analizi

OKAY G.

Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.133-170, 2019

2019

2019

Finansal Kurumlar: Banka ve Banka Dışı Finansal Kurumlar

OKAY G.

Finansal Piyasalar _ Para ve Bankacılık, Prof. Dr. Başak T. Yücememiş, Prof. Dr. Levent Çinko, Editör, Nobel, Ankara, ss.30-84, 2019

2016

2016

Türk Sigortacılık Sektörünün Gelişimi

KOÇ İ. Ö. , OKAY G.

Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli, Editör, Umuttepe Yayınları, İstanbul, ss.431-471, 2016

2016

2016

Halka Açık Şirketlerin Nakit Kar Payı Dağıtımının Piyasa Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

OKAY G.

Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, Doç. Dr. İdil Özlem Koç, Editör, Nobel, İstanbul, ss.62-77, 2016

2015

2015

Ticari Mal Sigortası

OKAY G.

Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Editör, Nobel, İstanbul, ss.554-579, 2015

2012

2012

Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri

OKAY G.

Bankacılık Giriş ve İlkeleri, Doç. DR. Ferudun Kaya, Editör, Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.23-33, 2012