Assoc. Prof.

GÜÇLÜ OKAY


School of Banking and Insurance

Insurance

Department of Insurance

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Banking, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Capital Markets And Stock Exchange, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, Department Of Business Administration, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Mortgage sistemi ve mortgage kredilerinin gelişimini etkileyen faktörlerin analizi: Türkiye örneği

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı

2003

2003

Postgraduate

Gelişen piyasaların performansı ve IMKB'nin karşılaştırmalı analizi

Marmara Üniversitesi, Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü, Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Banking - Insurance

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Assistant Professor

Marmara University, Institute Of Banking And Insurance

2005 - Continues

2005 - Continues

Research Assistant

Marmara University, School Of Banking And Insurance, Capital Markets

2001 - 2005

2001 - 2005

Research Assistant

Marmara University, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Capital Markets And Stock Exchange

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Finans Matematiği

Undergraduate

Undergraduate

Aktüeryal Yazılımlar ile Veri Analizi 2

Undergraduate

Undergraduate

Portföy Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi

Undergraduate

Undergraduate

Yatırım Analizi

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Matematiği

Undergraduate

Undergraduate

Aktüeryal Yazılımlar ile Veri Analizi I

Undergraduate

Undergraduate

Finans 2

Undergraduate

Undergraduate

Kurumsal Finansman

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Finans I

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Yönetim 2

Postgraduate

Postgraduate

Finans Teorisi ve Kurumsal Finansman

Undergraduate

Undergraduate

Güncel Finansal Sorunlar I

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Yönetim 1

Postgraduate

Postgraduate

Kurumsal Yatırımlar ve Finansman Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Firma Değerlemesi

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Planlama

Undergraduate

Undergraduate

Para Banka

Undergraduate

Undergraduate

İş Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Firma Değerlemesi

Undergraduate

Undergraduate

Portföy Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 2

Undergraduate

Undergraduate

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 1

Doctorate

Doctorate

Portföy Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

Designed Lessons

Undergraduate

Undergraduate

Konut Finansmanı ve Gayrimenkul Değerlemesi

Okay G.

Taught Courses And Trainings

2018 - 2019

2018 - 2019

Türev Araçlar

Continuing Education Center - Certificate Program

Okay G.

Articles Published in Other Journals

2016

2016

Alternative Approach to SME Financing Project Banking

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , IŞIL G.

Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, pp.456-469, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

KOBİ Finansmanında Alternatif Bir Yaklaşım Proje Bankacılığı

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , IŞIL G.

Eurasian Academy of SciencesEurasian Business & Economics Journal, vol.1, pp.456-469, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

An Analysis on the Effecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

The Journal Of American Academy of Business, Cambridge, vol.22, no.1, pp.35-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

An Analysis on the Factors Affecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, vol.22, pp.35-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

An Analysis on the Factors Effecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, vol.22, no.1, pp.35-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Housing Finance Based on Lease Certificates and the Case of Turkey

YETGİN F., OKAY G.

The Journal of American Academy of Business, Cambridge, vol.22, pp.87-95, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Financial Performance Analysis of Brokerage Firms Quoted on the Istanbul Stock Exchange Using the TOPSIS Method of Analysis

Okay G. , Köse A.

International Journal of Business and Social Science, vol.6, pp.68-77, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Ekonomik İstikrarsızlık Ortamında Merkez Bankalarının Uyguladığı Para Politikaları ve Türkiye Örneği

ARICAN E. , OKAY G.

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.1-50, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Türk Sigorta Sektöründe Yabancı Payının Sektöre Olası Etkileri AB Perspektifinde Değerlendirilmesi

TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , AKPINAR Ö.

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.53-75, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

The Examination of Multivariable Statistical Analysis on Insurance Companies Success Turkey Application

KÖSE A. , TEZERGİL S. , OKAY G.

The Journal of Financial Researches and Studies, vol.1, pp.171-180, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

The Effect of Basel Criterias on Banking Profitability in Turkey: Analysis via Cointegration Method

ARICAN E., TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , ÇİNKO L. , IŞIL G. , OKAY G. , AKA K.

The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 21 April 2017

2016

2016

Basel III Kriterlerinin Banka İşletmelerinin Performansı Üzerine Uzun Dönemde Etkisi

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , IŞIL G. , OKAY G.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.613

2016

2016

KOBİ FİNANSMANINDA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G. , IŞIL G.

16. Ulusal İşletmecilik Konferansı, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.112

2016

2016

THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN TURKISH AND EU BANKS OF BASEL III REQUIREMENTS

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , ÇİNKO L. , IŞIL G. , OKAY G. , AKA K.

International Conferance on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.63

2016

2016

The Comparative Study Between Turkish and EU Banks Basel III Requirements

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , ÇİNKO L. , IŞIL G. , OKAY G. , AKA K.

ICSSH2016 International Conference on Social Sciences and Humanities, Üsküp, Macedonia, 13 - 15 May 2016, pp.63

2015

2015

An Analysis on the Factors Effecting the World Gold Prices

ARICAN E. , TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ B. , OKAY G.

Instanbul Conferance of Economics and Finance, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2015

2005

2005

Türkiye deki Aracı Kurumlarda Ölçek Ekonomileri 1999 2004

BERK N., AKBALIK M. , ÇOBAN ÇELİKDEMİR N. , ÇATIKKAŞ Ö. , OMAĞ A. , OKAY G.

Uluslararası Finans Sempozyumu 2005, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.473-4884

2005

2005

Türkiye’deki Aracı Kurumlarda Ölçek Ekonomileri:1994-2004

BERK N., AKBALIK M. , ÇOBAN ÇELİKDEMİR N. , ÇATIKKAŞ Ö. , OMAĞ A. , OKAY G.

Uluslar arası Finans Sempozyumu 2005, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2005, pp.473-488

Books & Book Chapters

2019

2019

Bir Mevduat Kurumu Olarak Bankalar: Bankaların Fon Kaynakları

AKBALIK M. , KOÇ İ. Ö. , OKAY G. , OMAĞ A. , IŞIL G., ARICAN E. , et al.

in: Finansal Piyasalar Para ve Bankacılık, TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ Başak, ÇİNKO Levent, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.401-411, 2019

2019

2019

Oran Analizi

OKAY G.

in: Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi, Doç. Dr. Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.133-170, 2019

2019

2019

Finansal Kurumlar: Banka ve Banka Dışı Finansal Kurumlar

OKAY G.

in: Finansal Piyasalar _ Para ve Bankacılık, Prof. Dr. Başak T. Yücememiş, Prof. Dr. Levent Çinko, Editor, Nobel, Ankara, pp.30-84, 2019

2016

2016

Türk Sigortacılık Sektörünün Gelişimi

KOÇ İ. Ö. , OKAY G.

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.431-471, 2016

2016

2016

Halka Açık Şirketlerin Nakit Kar Payı Dağıtımının Piyasa Değeri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

OKAY G.

in: Şirketlerde Kar Payı Dağıtımı, Doç. Dr. İdil Özlem Koç, Editor, Nobel, İstanbul, pp.62-77, 2016 Sustainable Development

2015

2015

Ticari Mal Sigortası

OKAY G.

in: Risk Yönetimi ve Sigortacılık İlkeleri, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Editor, Nobel, İstanbul, pp.554-579, 2015

2012

2012

Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri

OKAY G.

in: Bankacılık Giriş ve İlkeleri, Doç. DR. Ferudun Kaya, Editor, Beta Basım A.Ş., İstanbul, pp.23-33, 2012