General Information

Biography


Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalında tamamladı. Ardından Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim-Tercümanlık (ÇAP) Ana Bilim Dalından Mezun oldu.


2017 yılında « medyalararasılığın yabancı dil öğretiminde kullanımı» üzerine « Les apports didactiques des méthodes intermédiatiques innovantes dans l’enseignement des langues étrangères » isimli yüksek lisans teziyle Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden bilim uzmanı ünvanını aldı.


2017’de Marmara Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Doktora Programına kabul edildi ve uzaktan eğitim ile yabancı dil öğretimi üzerine « Etude de la mise en application d’un scénario pédagogique de FLE dans un modèle de cours via l’espace numérique de travail » isimli doktora tezini hazırlamaktadır.


2019’dan beri Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Akademik ilgi alanları arasında yabancı dil eğitiminde öğretim teknolojileri, çeviribilim, sözlükbilim, göç ve göç bağlamında dil eğitimi çalışmaları yer almaktadır.
Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Foreign Languages Education
Program
Department of French Language Education