Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

University Students' Attitudes towards Biotechnological Studies

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.35, ss.145-157, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının Vücudun pH Dengesi Konusundaki Bilgi Entegrasyon Düzeylerinin İncelenmesi

e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Science Fiction Movies on Learning Science Concepts:An Aplication for Teacher Education

Journal of Higher Education and Science, cilt.10, sa.1, ss.56-65, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEAM (BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK,MATEMATİK, SANAT) ALANLARIYLA İLGİLİ ALGILARININ METAFORLARARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.131-148, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Reverse Engineering Applications on Academic Achievement and Problem Solving Skills of Secondary School Students

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.14, sa.1, ss.387-414, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINING THE IMPACT OF SCIENCE FICTION MOVIES ON PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ SCIENTIFIC LITERACY AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.488-514, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilim Ve Mühendislik Uygulamalarının Okulöncesi Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.184-202, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOLUNUM SİSTEMİNİ ANLAMADA SİSTEM DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ

Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.21, sa.6, ss.121-134, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of LegoMindstorm projects onproblem solving skills andscientific creativity ofteacher candidate

International Journal of Human Sciences, cilt.16, sa.1, ss.216-228, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Opinions of the Prospective Science Teachers’ onStructured, Semi-Structured and Unstructured ThreeDimensional Modeling Processes

Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, cilt.12, ss.382-414, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of STEAM(STEM Art) activities 7thgrade students’ academicachievement, STEAMattitude and scientificcreativities

InternationalJournal of Human Sciences, cilt.15, ss.1675-1699, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparative Investigation of Middle School 5th and 7th Grade Students’xx of Perceptions on Engineers and Scientists

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.12, ss.309-338, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ACTIVITY IMPLEMENTATION INTENDED FOR STEAM (STEMART) EDUCATION: MIRRORS AND LIGHT1

Journal of Inquiry Based Activities, cilt.8, ss.111-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NİÇİN STEM EĞİTİMİ?: ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİNSTEM ALANLARINDAKİ KARİYER TERCİHLERİNİNİNCELENMESİ

Journal Of STEAM EducationBilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik veSanat Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.1-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Bir Test Geliştirme Çalışması

Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), cilt.2, sa.2, ss.124-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okulöncesi Öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin değerlendirilmesi için bir test geliştirme çalışması

Bilim, Eğitim,Sanat ve teknoloji dergisi, cilt.2, sa.2, ss.124-138, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of the relationship between systematic thinking skills and academic achievement of middle school students

International Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.1387-1473, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Besin alırken nelere dikkat ediyoruz Fen bilgisi öğretmenliği örneği

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.40, ss.373-387, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının sağlıklı ve dengeli beslenmeye ilişkin görüşleri ile beslenme alışkanlıkları

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.32, ss.387-398, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Overvıew On The Teachıng Practıce Experıences Of Scıence Teacher Candıdates

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.35, ss.385-399, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Usage of Engineering Practices in Science Education Effects of Design Based Science Learning on Students Academic Achievement

Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, cilt.9, sa.1, ss.128-164, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Capacıty Of The Scıence Teacher Candıdates To Create Open Ended Experıment

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.152, ss.433-442, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospectıve Scıence Teachers Vıews About Healthy Balanced Nutrıtıon And Eatıng Habıts The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.2, sa.6, ss.382-389, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre School Teacher Candıdates Belıefs About To Make Experıments By Usıng 5e Method

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.37, ss.385-397, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of prospective science teachers’ metacognition and creativity perceptions and scientific toys in terms of scientific creativity

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.152, sa.7, ss.429-438, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Cooperative Learning on Attitude and Achievement

Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, cilt.9, sa.1, ss.375-396, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The views of science teacher candidates on obesity and the formation of it

The Journal of Academic Social Science Studies,, cilt.27, ss.363-378, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri dergisi., cilt.37, ss.138-155, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Project Based Educational Applications on the Scientific Literacy of 2nd Grade Elementary School Pupils

International Journal of Education and Research., cilt.2, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DNA Kavramları İle İlgili Animasyon Ve Model Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenmelerine Etkisi

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Sosyal Bilimler, cilt.8, ss.2303-2313, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları İle Sağlıklı Yaşama Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1431-1448, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğretimin İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

The Journal Of Academic Social Science Studies., cilt.6, ss.1623-1640, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğretimin ilkokul 4 sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerine etkisi

The Journal of Academic Social Science Studies., cilt.1, ss.1623-1640, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANAYLSIS OF THE BEHAVIOURS OF SCIENCE TEACHER CANDIDATES TOWARDS HEALTHY LIVING

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.62, ss.1053-1073, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Project Based Learning Approach on Undergraduate Students Environmental Problem Solving Skills

Elementary education online., cilt.2, ss.383-400, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sınıfdışı Laboratuvar Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Sakarya University Journal of Education, cilt.3, ss.107-122, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRETİMİN İLKOKUL 4 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.1, ss.1623-1640, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen öğretmen adaylarının oyunlara ilişkin görüşleri ve hazırladıkları oyunların değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.299-318, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesinde Öğretmen Bilgilerinin Didaktiksel Dönüşüm Teorisi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.294-324, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirlikli Öğrenmenin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilişüstü Becerilerine Etkisi

. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.5-25, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde oyun ve drama kullanımı ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.103-125, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservıce scıence teachers opınıons and ethıcal perceptıons ın relatıon to

Çukurova University Faculty of Education Journal., cilt.2, ss.76-86, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluatıon of teacher s knowledge wıth dıdactıc transposıtıon theory approach on the genetıcs unıte prımary scıence and technology course

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi., cilt.1, ss.294-324, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Öğretmen Adaylarının Oyunlara İlişkin Görüşleri ve Hazırladıkları Oyunların Değerlendirilmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.299-318, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dört Soru Stratejisiyle Geliştirilen Proje Uygulamalarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi

Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, cilt.1, ss.306-337, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığının Proje Tabanlı Öğrenme Süresince Örnek Olaylarla Değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.55-75, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bakış açısıyla analojiler

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,, cilt.5, ss.86-114, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proje tabanlı eğitim uygulamalarının okulöncesi çocuklarında bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi

Marmara ün. Eğitim Bilimleri Dergisi., cilt.1, ss.157-176, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analogies Through the Point of View of Pre Service Science Teachers

Necatibey faculty of education journal of science and mathematics education, cilt.2, ss.86-114, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROJE TABANLI EĞİTİM UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINDA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.33, ss.157-176, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of University Students Attitudes Towards Biotechnological Studies In Terms of Faculty and Gender Variables

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.3999-4005, 2010 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları

Egitim Ve Bilim-Education And Science, cilt.35, ss.145-157, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evde anne baba ile fen eğitimi

Çoluk Çocuk Aylık Ana Baba ve Eğitimci Dergisi, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Kavram haritalarının değerlendirme aracı olarak kullanılması ile ilgili bir araştırma

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.11, ss.18-33, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Kavram Haritası Yapma ve Uygulama Hakkındaki Görüşler

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.10, ss.223-238, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim 2 sınıf öğrencilerinin uzay hakkındaki bilgilerinin değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.156-169, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma

D.E.Ü Buca Eğitim Fakültesi Dergisi., sa.10, ss.55-62, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cumhuriyetimizin 75 yılında fen eğitimi

Milli Eğitim, cilt.139, ss.13-15, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKOKULLARDA HÜCRE SOLUNUMU İLE İLGİLİ KAVRAMSAL DEGİŞİM

M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.227-236, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, Bursa, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2020

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİSLİK KAVRAMI İLE İLGİLİBİLGİ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUSLARARASIGÖBEKLİTEPEUYGULAMALIBİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİLİME MERAKLI ÇOCUKLARI NASIL ALGILADIKLARI İLE İLGİLİ BİRÇALIŞMA

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, 22 - 23 Şubat 2020

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN BİLİME MERAKLI ÇOCUKLARI NASILALGILADIKLARI İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU (USVES), İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020

SORGULAMAYA DAYALI OYUNLARIN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREOKURYAZARLIĞINA ETKİSİ

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2019

Bir STEAM Etkinliği: Erken Çocuklukta OyundanMühendisliğe

1. Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2019, cilt.1, ss.55-63

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Lego Mindstrom Projeler Hakkındaki Görüşlerininİncelenmesi

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019

Lego Mindstrom Projelerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) Etkisi

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.351-357

Effect of Lego Mindstorm Projects on Technological Pedagogical Content Knowledge(TPACK) of Science Teacher Candidates

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 Nisan 2019 - 14 Nisan 2109

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ DERS PLANLARINDA KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019

A Study On The Effect Of Modelled, Purposefully Framed And Open-End Games OnEcological Footprints Of Primary School Students

2 International Congress On NewHorizons In Education And Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Temmuz 2019

The Effect Of Investigation-Based Game On Environmental Positive Routin Gain Of Primary School Students

2 International Congress On NewHorizons In Education And Social Sciences, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Temmuz 2019

The Determination of Secondary School Students of Perceptions about STEAM(STEMA)Fields Via Metaphors

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019

Determination of the Concept of Antibiotic Dilency of Physical, Chemistry, Biologyand Science Teacher Candidates

1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

The Importance of Visual Materials at Concept Learning

1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

A conceptional look on prospective teachers

ıclel, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017

Levels of prospective science teachers’xx ability to structure 5E models

ERPA, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017, cilt.37, ss.1-5

Multidisipliner Drama Yolu İle Asit Yağmurları Kavramının Öğretilmesi

12. FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 29 Ekim - 03 Kasım 2016

Prospective science teachers levelss of categorizing and exemplifying experimental process skills

2nd international conference on social sciences and educational research, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2016

Öğretmenlere Proje Yapım Sürecinde Rehberliğin Önemi

IIIrd INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs 2016

Erkençocuklukta bilim ve yaratıcılık

Çocuk ve Bilim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 23 Mayıs 2016

Bilim Kurgu Hikâye Yazma Etkinliklerinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Kavramları Öğrenmelerine Etkisi

15. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Muğla, Türkiye, 11 Mayıs 2016

ORTAOKUL 2 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GRAFİK OKURYAZARLIĞI İLE KARAR VERME BECERİLERİ VE KAVRAM ÖĞRENMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Eğitim Araştırmaları KongresiQuality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education, Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016

GAZETE HABERLERİNDEKİ SOSYOBİLİMSEL KONULARIN ARGÜMANTASYON TEMELLİ TARTIŞILMASININ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education", Çanakkale, Türkiye, 05 Mayıs 2016

Okul Bahçeciliği Pazar projesi

uluslararası yükseköğretimde yeni eğilimler kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 Nisan - 15 Aralık 2016

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerle Desteklenmiş Bilim Merkezi Uygulamalarının 7 Sınıf Öğrencilerinin Bilim Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

IIndINTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS(2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin Ortaokul 6 Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Akademik Başarılarına Yaratıcı Problem Çözme Becerilerine Etkisi

IIndINTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS(2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ), Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Oyun Temelli Ekolojik Ayak İzi Etkinliklerinin İlkokul Dört Ve Ortaokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

IIndINTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS(2. ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Fen Teknoloji Mühendislik matematik STEM Entegrasyonunun 5 Sınıf Öğrencilerinin Bu Alanlarla İlgili Algı ve Tutumlarına Etki

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION“STEM EDUCATION: ESTABLISHING A BRIDGE ACROSS CONTEXTS, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2015

The Effect Of Animation And Model Usage Regarding DNA Conception On The Learning Of Science Teaching Students

International Conference on New Horizons in Education, Rome, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013

Intersection of different disciplines: Elements

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2992-2996 identifier

Okul öncesinde örnek olaya dayalı problem çözme ileilgili bir araştırma

I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2006

A Possible Solution For the Crowded Class Nightmare

18th International Conference on Chemical Education, İstanbul, Türkiye, 3 - 08 Ağustos 2004

İlköğretim fen öğretiminde oyunların yeri ve önemi

Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2002

Problem tabanlı öğretim yaklaşımı ile DNA gen ve kromozom kavramlarının öğrenilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2002

İlköğretim ikinci kademe fen bilgisi dersinde sinir hücresinin model yoluyla öğretiminin başarıya etkisi

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yeni Binyılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2001

Öğrencilerin oluşturdukları analojilerin öğrenmeye etkisi

Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 Ekim 2001

Biyolojik Kavramların Öğretilmesinde Modellerin Rolü MitozBölünme

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 06 Ekim 2000

Fizyolojik kavramların anlamlıöğrenilmesiyle ilgili bir araştırma.

IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2000

Okulöncesinde analojilerin yeri

4.Ulusal Fen Bilimleri Kongresi Bildirileri, Türkiye, 3 - 05 Kasım 1999

İlköğretim Okullarında Enerji KonusununEntegrasyon ile Öğretilmesi

III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 17 Ağustos 1999

Okulöncesi Eğitim Programlarında Problem Çözmenin Fen Kavramlarıyla Geliştirilmesi

I.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 1997, ss.157-164

Fen bilgisi öğretiminde grup işbirliğinin önemi

II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 1996

Okulöncesi dönemle ilgili fen faaliyetlerine örnekler

9.Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, Bursa, Türkiye, 3 - 05 Ekim 1993

Kitap & Kitap Bölümleri

Hazır Gıda Teknolojileri

Bilimin Teknolojideki Uygulamaları, Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Editör, Pegem, Ankara, ss.406-421, 2020

ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ÇİZİMLERİN ETKİSİ: MADDE DÖNGÜLERİ

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNGER Dr.Öğr.Üyesi Hacı YILDIZ, Editör, İVPE, Chachak, ss.210-229, 2019 Creative Commons License

Hücre Bölünmesi

BİYOLOJİ, Haydar Öztaş, LUtfullah Türkmen, Fulya Öztaş, Editör, Nobel, Ankara, ss.159-188, 2019

Hücre Bölünmesi

Biyoloji, Haydar Öztaş, Lütfullah Türkmen, Fulya Öztaş, Editör, Nobel, Ankara, ss.159-188, 2019

ORTAOKUL SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİNKAVRAMSAL ÖĞRENMELERİNE ÇİZİMLERİN ETKİSİ:MADDE DÖNGÜLERİ

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Ahmet DÖNGER,Üyesi Hacı YILDIZ, Editör, IVPE, ss.210-228, 2019

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE YANSITICI SORGULAMA

Fen Bilimleri Eğitimi AlanındakiÖğretme ve Öğrenme Yaklaşımları, Behiye Akçay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.41-51, 2017

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE SİSTEMATİK YARATICIPROBLEM ÇÖZME

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, Behiye Akçay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.193-209, 2017

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALIÖĞRENME UYGULAMALARI

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, Behiye Akçay, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.155-171, 2017

Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve mesleklerle ilgili görüşlerine etkisi

Eğitim Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Nitelik Arayışı, pegem, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.283-302, 2016

OKUL ÖNCESİNDE FEN KAVRAMLARI VE ÖĞRETİMİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ, Şahin, Fatma, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.87-110, 2015

Fen Öğretimi I

Üniversite Yayınları, İstanbul, 2000

Okulöncesinde Fen Öğretimi

Üniversite Yayınları, İstanbul, 1998