Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tekno-Metalaşan ve “Emeğe” Dönüşen Oyun

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.11-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Hareketler Bağlamında Hacktivizm

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Çağın Çocuklarının Serbest Zamanı

TRT AKADEMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.604-607, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flâneur Aylak ve Empatik İşçi Çeviri Makale

TRT Akademi, cilt.1, ss.640-657, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Media in Leisure Time and Turkish Family

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.284-302, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alternatif Medya Olarak Yeni Medya

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.0, ss.58-69, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eleştirel Perspektiften Yeni Medya

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, ss.185-194, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Kültürünün Gölgesinde Kentler

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, cilt.27, ss.203-215, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Popüler Kültür ve Popüler Müzik

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, ss.207-213, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA MEDYA SEKTÖRÜNÜN PROBLEMLERİ VE MEDYA EĞİTİMİ.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ7. Uluslararasıİletişim GünleriDijital Çağda İletişim EğitimiSempozyumu, 21 Ekim - 23 Eylül 2020

Children and Game as Techno-Commodity

InternationalChild and Information Safety Congress“Digital Games”, 11 - 13 Nisan 2018

Medya Okur - Yazarlığı Nedir?

Yeni Gelenek, Dijital Gelecek., İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2017

NEW MEDIA IN THE LEISURE TIME OF CHILDREN

International Symposium of New Media from the Past to the Future, 10 Mayıs 2017

Koruyucu Tıp Bağlamında Serbest Zaman Medya ve Tüketim

Uluslararası Tıpta İnovasyon Buluşmaları 2 Konferansı, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Integrated Marketing Communications Practices in Turkish Companies

13th World Business Congress, Maastricht, Hollanda, 14 - 18 Temmuz 2004, cilt.1, ss.72-77

A Critical Approach to the Quiz Shows on TV and Corporate Image

), 2nd International Symposium Communication in the Millennium, 17 - 19 Mart 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Flâneur, Aylak ve Empatik İşçi

Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramları, FİLİZ AYDOĞAN, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.1-21, 2017

Tüketici Kitleler Olarak Çocuklar ve Çocuk Dergileri Uygulaması

Çocuk ve Medya: Önce Çocuklar Düşlesin Diye, , Editör, Nobel, ss.53-68, 2015