DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA MEDYA SEKTÖRÜNÜN PROBLEMLERİ VE MEDYA EĞİTİMİ.


KARAÇAY E., AYDOĞAN BOSCHELE F.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ7. Uluslararasıİletişim GünleriDijital Çağda İletişim EğitimiSempozyumu, 21 Ekim - 23 Eylül 2020