Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tekno-Metalaşan ve “Emeğe” Dönüşen Oyun

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.4, pp.11-22, 2018 (Other Refereed National Journals)

Dijital İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Hareketler Bağlamında Hacktivizm

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.5, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dijital Çağın Çocuklarının Serbest Zamanı

TRT AKADEMİ DERGİSİ, vol.2, no.4, pp.604-607, 2017 (Other Refereed National Journals)

Flâneur Aylak ve Empatik İşçi Çeviri Makale

TRT Akademi, vol.1, no.2, pp.640-657, 2016 (Other Refereed National Journals)

Media in Leisure Time and Turkish Family

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.11, pp.284-302, 2016 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Medya Olarak Yeni Medya

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.0, pp.58-69, 2012 (Other Refereed National Journals)

Eleştirel Perspektiften Yeni Medya

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, no.15, pp.185-194, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tüketim Kültürünün Gölgesinde Kentler

Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.27, no.2, pp.203-215, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Popüler Kültür ve Popüler Müzik

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.20, pp.207-213, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİJİTAL İLETİŞİM ÇAĞINDA MEDYA SEKTÖRÜNÜN PROBLEMLERİ VE MEDYA EĞİTİMİ.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİİLETİŞİM FAKÜLTESİ7. Uluslararasıİletişim GünleriDijital Çağda İletişim EğitimiSempozyumu, 21 October - 23 September 2020

Children and Game as Techno-Commodity

InternationalChild and Information Safety Congress“Digital Games”, 11 - 13 April 2018

Medya Okur - Yazarlığı Nedir?

Yeni Gelenek, Dijital Gelecek., İstanbul, Turkey, 13 December 2017

NEW MEDIA IN THE LEISURE TIME OF CHILDREN

International Symposium of New Media from the Past to the Future, 10 May 2017

Koruyucu Tıp Bağlamında Serbest Zaman Medya ve Tüketim

Uluslararası Tıpta İnovasyon Buluşmaları 2 Konferansı, Gaziantep, Turkey, 5 - 07 May 2016

Integrated Marketing Communications Practices in Turkish Companies

13th World Business Congress, Maastricht, Netherlands, 14 - 18 July 2004, vol.1, pp.72-77

A Critical Approach to the Quiz Shows on TV and Corporate Image

), 2nd International Symposium Communication in the Millennium, 17 - 19 March 2004

Books & Book Chapters

Ötekinin Açığa Çıkardıkları: ”Kirpi” ve Milliyetçiliğin Eril Dili

in: Kitle İletişimine Bakış, , Editor, Eğitim Yayınevi, pp.81-102, 2018

Flâneur, Aylak ve Empatik İşçi

in: Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramları, FİLİZ AYDOĞAN, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-21, 2017

Tüketici Kitleler Olarak Çocuklar ve Çocuk Dergileri Uygulaması

in: Çocuk ve Medya: Önce Çocuklar Düşlesin Diye, , Editor, Nobel, pp.53-68, 2015