Prof.Dr.

EMİNE KOYUNCU


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı

Biyografi

1988 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’nden mezun olan Emine Koyuncu 1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda 1995 yılında Yüksek lisans tezini, 2001 yılında doktorasını tamamladı. 2001 yılında aynı anabilim dalında Yard. Doç. Dr., 2011 yılında Doçent ünvanını alarak akademik çalışmalarına devam etti. 2009-2010 ‘da Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi görev yaptı. 2018 yılında Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı’nda Profesör oldu. Ulusal ve uluslararası birçok kongrede konuşmacı ve akademisyen olarak yer aldı. İletişim Araştırmaları Derneği üyesi, aynı zamanda Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyesidir. Halen Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanıdır.

Eğitim Bilgileri

1993 - 2005

1993 - 2005

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

1995 - 2001

1995 - 2001

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

Yazılı basın ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım fonksiyonu ve mevcut dağıtım kanallarının iyileştirilmesine yönelik öneriler

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

1995

1995

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Döneminde uygulanan ekonomi politikalarının basın işletmelerine etkileri

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, Basım ve Yayımcılık, Medya ve İletişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2010 - 2018

2010 - 2018

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2001 - 2010

2001 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

1993 - 2001

1993 - 2001

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Medyada Reklam Yönetimi

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

TV YAYINCILIĞI ALANINDAKİ DİJİTAL TV PLATFORMLARI SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI NEDEN KULLANIRLAR?

Koyuncu E.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.315-335, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Tv Yayıncılığı Alanındaki Dijital Tv Platformları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanırlar?”,

SAYILGAN E.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İNİF İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

KOYUNCU E.

İNİF İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.50-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Medya Sektöründe Bir Uzmanlaşma Olgusu Olarak Tematik Kanallar ve İzleyici Çeşitliliğinin Tematik Kanal Oluşumundaki Rolü

SAYILGAN E.

e-Gifder, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik dergisi, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Medya Sektöründe Rekabet Olgusu ve Medyaya Giriş Engelleri

Sayılgan E.

Marmara İletişim Dergisi, sa.15, ss.79-89, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Basın İşletmelerinde Dağıtım Kanalı Seçimi ve Kanal Seçimini Etkileyen Faktörler

Koyuncu E.

Pazarlama Dünyası, sa.4, ss.22-26, 2002 (Hakemsiz Dergi)

2002

2002

Basın İşletmelerinin Pazar Yapısı ve Okuyucu Davranışları

Koyuncu Sayılgan E.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.12, ss.289-305, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Yeni Trend Pazarlama Açısından Sosyal Medyanın Önemi ve Türkiye nin Önde Gelen TV Kanallarının Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanımına Yönelik Bir ARaştırma

KOYUNCU SAYILGAN E.

1. Uluslararası İletişim Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 24 - 25 Mart 2016, ss.120-131

2010

2010

Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Yazılı Basın Haberlerinin kriz Etkilerini Ele Alış Şekli Üzerine Bir Araştırma

SAYILGAN E.

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, 14 - 16 Nisan 2010

2010

2010

Yeni Medya Ortamı Olarak İnteraktif Televizyonlar ve Geleneksel izleyici Alışkanlıklarının Değişmesi

SAYILGAN E.

International Conference Of New Media and Interactivity, 10 - 12 Mart 2010

2008

2008

Basın Sektöründe Ekonomik Sansür ve 1980 Sonrasında Değişen Yapısı

SAYILGAN E. , BAYTAR O.

Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2008

2006

2006

Yeni Ekonomi Düzeni ve Basılı Ürün Dağıtım Şirketlerinde Yeni Ekonomi Uygulamalarının Verimliliği arttırmadaki Rolü

SAYILGAN E.

Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslar arası Konferansı, 12 - 14 Kasım 2006

2005

2005

Çocuk Dergilerinin Dergi Yayıncılığı Sektöründeki Yerinin Tiraj Yönünden İncelenmesi

Sayılgan M. Ş. , Sayılgan E.

2. Uluslar arası Çocuk ve İletişim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2005

2004

2004

Yazılı Basında Kadınlara Yönelik Bilgilendirici Haberler ve Medyanın Sosyal Sorumluluğu

Sayılgan E. , Yılmaz E.

Kadın Çalışmalarında Disiplinler arası Buluşma sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mart 2004, cilt.2, ss.51-58

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

1980'den Günümüze Türk Medyasının Gelişimi ve Dönemsel Değişkenleri

Koyuncu Sayılgan E.

Bu Toprakların İletişim Tarihi, Engin Çağlak, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-128, 2016

2010

2010

Medya İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi

Koyuncu E.

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010

2007

2007

Basın İşletmelerinde Risk Yönetimi

Koyuncu E.

İletişim Yansılamaları Gerçekler ve Uygulamalar, Vedat Demir,Pınar Eraslan Yayınoğlu, Editör, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, ss.257-302, 2007

2005

2005

Medya Sahipliğinde Küresel ve Yerel Gruplar

Koyuncu E.

Medya Eleştirileri, Nesrin Tan Akbulut, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.115-123, 2005

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - 2018

2017 - 2018

UHİVE

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2018

Ekim 2018

e-Kurgu

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

İnsan & İnsan

Diğer Dergiler

Nisan 2018

Nisan 2018

16th International Symposium Communication in the Millennium

Bildiri (Tam Metin)

Aralık 2017

Aralık 2017

BEYKOZ AKADEMİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

ATATÜRK İLETİŞİM DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2011

Ocak 2011

Marmara İletişim Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

World Marketing Summit

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Gaziantep Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Nisan-2019

Nisan 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Marmara Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Nisan-2018

Nisan 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Aydın Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mart-2013

Mart 2013

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Uşak Üniversitesi

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi