Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Yazılı Basın Haberlerinin kriz Etkilerini Ele Alış Şekli Üzerine Bir Araştırma


SAYILGAN E.

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1, Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, 14 - 16 Nisan 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri