Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İç Kontrol Odaklı Girişimcilik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.325-340, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.2, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

INVESTIGATION OF 60 72 MONTHS CHILDREN COMMUNICATION SKILLS BY AGE GENDER PARENT SEDUCATION LEVEL AND PARENTING STYLES VARIABLES

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, pp.84-93, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

OKUL ÖNCESİ KURUMLARA DEVAM EDEN 5 6 YAŞ ÇOCUKLARININİLKOKUL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.5, no.1, pp.147-152, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

5 6 YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-13, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

OKUL ÖNCESİNDE GERİ DÖNÜŞÜM KAVRAMI AİLE KATILIMLI PROJE TABANLI BİRPROGRAM ORNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, vol.2, pp.234-241, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Karar Verme Süreçlerinde Yaşadıkları Etik İkilem Durumlarına İlişkin Bir Örnek Olay Çalışması

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.365-0

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ARACILIK ETMEK: ETİK DEĞERLER ALGISI

5th International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.12 Creative Commons License

KAOS TEORİSİNİN EĞİTİM SÜRECİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

4’xxüncü Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitimve Eğitim Teknolojileri Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 24 November 2018

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARIİLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

4.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 4 - 07 October 2018

OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLİŞSEL FARKINDALIĞI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

9th International Congress on New Trends in Education9’xxuncu Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018, vol.7, pp.48-59

YÖNETİCİLERİN LİDERLİK YETERLİLİKLERİNİ BİLİŞSEL BECERİLERKAPSAMINDA DEĞERLENDİRMELERİYLE İLGİLİ NİTEL BİR ARAŞTIRMA

3rd International Congress on Education, Distance Educationand Educational Technology- ICDET, 24 - 25 November 2017

OKUL ÖNCESİ KURUMLARA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ ÇOCUKLARININİYİLİK KAVRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017, vol.6, pp.80-87 Sustainable Development

YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 17 December 2016

ULUSLARARASI EĞİTİM KONGRELERİNE KATILIM İÇİN ÖNERİLER

7th International Congress on New Trends in Education, 13 - 15 May 2016

OKUL ÖNCESİ KURUMLARA DEVAM EDEN 5 6 YAŞ ÇOCUKLARININİLKOKUL HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, Antalya, Turkey, 5 - 06 February 2016

60 72 aylık çocukların iletişim becerilerinin anne babalık stilleri değişkenine göre incelenmesi

Eğitim Öğretim Çalışmaları 4’üncü Dünya Konferansı –WCEIS 2015, Turkey, 5 - 07 November 2015

60 68 aylık çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılmasında iletişim becerileri programının etkisinin incelenmesi

The International Conference on New Trends in Education and Their Implications- ICONTE 2015, 24 - 26 April 2015

I Have Rights Too Project Based Parent Ivolvement Program Sample

3rd World Conferance on Educational And Instructional Studies, 6 - 08 November 2014, pp.92-93

SANAT: OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARI İÇİN PROJE TABANLI ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE FARKINDALIK PROGRAMI

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications24- 26 April, 2014, 24 June - 26 April 2014

Okul Öncesinde Geri Dönüşüm Kavramı Aile Katılımlı Proje Tabanlı Bir Program Örneği

4th International Conferance on New Trends in Education and Their Implicatons, Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2013

Books & Book Chapters