Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.185-190, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duyguları ve Sosyal İyi Oluşları Üzerine Karma Bir Araştırma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.1625-1663, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ana-Babaya Bağlanma İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumunun Aracı Rolü

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, ss.59-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive Role of Grit and Basic Psychological Needs Satisfactionon Subjective Well-Being for Young Adults

Journal of Education and Practice, cilt.8, ss.127-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Mezunu Evli Bireylerin Evlilik Algıları Üzerine Metaforik Bir İnceleme

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.205-235, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Psikolojik Sağlık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Uyumunun Aracı Rolü

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.159-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam becerileri eğitimi kapsamında yürütülen grupla psikolojik danışma uygulamasının ortaokul öğrencilerinin iyi oluşları üzerindeki etkisi

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.45, ss.153-170, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Achievement Anxiety of Prospective Teachers A Research in the Context of Their Attitudes towards Public Staff Selection Examination

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.2440-2446, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet Addiction in Young Adults in Turkey: Loneliness and Virtual-Environment Loneliness

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.3, ss.40-53, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Review of the relationship between the college students attitudes towards love and depression levels

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.2021-2030, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVINA (KPSS) YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.6, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of High School Students’ Learned Resourcefulness: A Review of Gender, Parental Attitudes, and Values

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.72-82, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özgecilik Altruism Ölçeği Geliştirme Çalışması

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.11, ss.301-321, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DÜZEYLERİ

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.1-17, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Yaş Gruplarındaki Bireylerde Sosyal Medya Bağımlılığı: Çeşitli Değişkenlere Göre Bir İncelenme

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, cilt.1, ss.325-332

Üniversite Öğrencilerinde Arkadaşlık Kalitesi ve Yetersizlik Duygularının Çeşitli Değişkenlere Göre

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.96-11

Ruh Sağlığı Çalışanlarında İnstagram Bağımlılığı: Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarına ve Bazı Değişkenlere Göre Bir İnceleme

IX. Uluslararası Yükseköğretimde PsikolojikDanışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.376-385

Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlığının Yordayıcıları Olarak İyi Oluş ve Duygusal Özerklik

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019, cilt.1, ss.255-262

Özgüven Ölçeğinin (öö) Geliştirilmesi

21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

Çocuklar İçin Yaşam Doyumu Ölçeği’xxnin Türkçe’xxye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

3.AVRASYA POZİTİF PSİKOLOJİ KONGRES, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.157-158

Duygusal Özerklik ve Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Ergenlerin Psikolojik Sağlamlığı Üzerindeki Rolünün incelenmesi

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.228-235

Öğrencilerin Sosyal İyi Oluşlarının Fenomoloji ile İncelenmesi: PISA 2015 Çalışması

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

Research on Relationship Between Family Environment and Subjective Well-being of Forgiveness in Young Adults

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukrayna, 10 - 12 Ağustos 2018, cilt.1, ss.496-505

Üniversite Öğrencilerinin Ego Durumlarının Sosyal KarşılaştırmaDüzeylerini Yordacılığının Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.501-503

Günümüz Evliliklerinin Sağlıklı Aile Kavramı BağlamındaDeğerlendirilmesi: Yeni Evli Bireyler Üzerine Bir Çalışma

1. ULUSLARARASIEĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, ss.153-155

Our Children’s Social Well-being in the School: A Neglected Non-Academic Construct

Fourth American Academic Research Conference on Global Business,Economics, Finance and Social Sciences, New-York, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 Nisan 2018, cilt.1, ss.1

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.120

Üniversite Mezunu Bireylerin Evlilik Doyumları ve Cinsellik Olgusuna Bakışları

2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.89-90

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE NARSİSİZM VE AİLE İLİŞKİLERİNİN KARAR VERME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

III rd International Eurasian EducationalResearch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1775-1776

Examination of the Levels of Acquiring Values to the Students of High Schools

International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, cilt.2, ss.125-129

Self esteem among college students: a study of satisfaction of basic psychological needs and some variables

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.1623-1629

Temel İhtiyaçların Doyumu İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Ana Babaya Bağlanmanın Aracı Rolü

Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.564-566

The Mediational Role of Basic Psychological Needs Satisfaction in the Relationship between Parental Bonding and Subjective Well-Being

İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2013, ss.54-56

Examination of High School Students Learned Resourcefulness a review of Gender Parental Attitudes and Values

International Conference Psychology, Education, Guidance Counselling, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2013

Career Guidance Needs Of Mechatronics Education Department Graduates

International Educational Technology Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, ss.151-158

İlköğretim Yöneticilerinin Problem Çözme Yeterliliği

V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2010, cilt.1, ss.202-207

lköğretim müfettişlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkısı.

II.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2010

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Problemleri

XV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2006, ss.262

Örgütsel Stres Kaynakları ve Öğretmenlerin Baş etme Stratejileri

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005, ss.245-250

Kitap & Kitap Bölümleri

Tüm Kavram ve Yaklaşımlarıyla Pozitif Psikoloji

Gelişimsel Pozitif Psikoloji Kavramları, Durmuş ÜMMET, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.115-136, 2020

Tüm Yönleri İle Bağımlılık

Esrar, Uçucu Madde, Kokakin ve Crack (Taş) Bağımlılığı, Mehmet Engin Deniz, Ali Eryılmaz, Editör, Pegem, Ankara, ss.170-185, 2019

Eğitimde Ahlak ve Etik

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri ve Etik, Faruk Levent, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.177-188, 2019

Research and Development on Social Sciences

The Existential Concerns Questionnaire (ECQ): A Study of Validity and Reliability, Rasim Yilmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editör, International Association of Social Science Research, Bialystok, ss.423-430, 2018

Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı

Psikoloji ve Ahlak, Nihat Erdoğmuşi Ömer Torlak, Kübra Bilgin Tiryaki, Editör, İGİAD Yayınları, İstanbul, ss.326-355, 2018

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Rehberlik Hizmet Alanları, Ekşi Halil, Yüksel Müge, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.37-92, 2018

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA EĞİTİM

ÖĞRETMEN ADAYLARINDA KENDİNİ SANSÜRLEME, PSİKOLOJİK KIRILGANLIK VE KOŞULLU ÖZ DEĞER, Özcan Demirel,Serkan Dinçer, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.439-450, 2017

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Başlıca Hizmet Türleri, Mehmet Engin Deniz, Atılgan Erözkan, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.44-68, 2017