General Information

Biography

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 2003 senesinde tamamladı. Aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D.'da yüksek lisans (2007) ve doktora eğitimlerini (2012) tamamladı. 2003 yılında 5 ay süreyle Kilis Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Marmara Üniversitesi'nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Öğretim Görevlisi Dr. olarak ders vermeye başladı, 2017 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2018 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim alanında Doçent Oldu. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmakta, lisans ve lisans üstü dersler yürütmekte, yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmekte ve bölüm başkan yardımcısı olarak çalışmaktadır. 

Institutional Information

Unit
Ataturk Faculty of Education
Department
Educational Sciences
Program
Department of Guidance and Psychological Counseling