Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of the Fountain Solution in the Offset Printing in Terms of Printability

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.24, ss.641-645, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ofset Baskıda Farklı Tram Sıklığının Nokta Kazancına Etkisinin İncelenmesi

Basım Akademi Dergisi, cilt.1, ss.115-121, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taş Kağıt Türünün Basılabilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi

Basım Akademi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serigrafi Baskı Sistemi Kullanılarak Yapılan Dekal Baskıda Dokuma Sıklığının Baskı Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.143-152, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OFSET BASKIDA FARKLI TRAM SIKLIĞININ NOKTAKAZANCINA ETKISININ INCELENMESI

5. ULUSLARARASI MATBAA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, ss.99-105 Creative Commons License

Farklı Sektörlerdeki Ambalajların Tasarımındaki Renklerin Tüketici Tercihlerine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.547-558

Taş Kağıt Tu ru nu n Basılabilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 4 - 05 Kasım 2016

Denizli Kizilcabölük Dokumalarinda Isi Transferi İle Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016, ss.602-608

Denizli Kızılcabölük Dokumalarında Isı Transferi İle Görüntü Oluşumunun İncelenmesi

7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı - Anadolu’ya Dokunan Bezler, 21 - 23 Mart 2016, ss.602-608

Ofset Baskıda Forsanın Zemin Densite Değerine Etkisi

V. Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi, 22 - 24 Kasım 2007, cilt.2, ss.1239-1249

The Examination of The Impact of Humudity on Cardboard Endurance in The Offset Printed and Laminated

59. Annual Technical Conference, Technical Association of the Graphic Arts, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 19 Mart 2007, ss.575-584 Creative Commons License

UGRA 82 ISIT DIGITAL OR FİLM

TAGA 58.ANNUAL TECHNİCAL CONFERENCE, 19 - 21 Mart 2006

Fason Çalışan Matbaalarda Kalite Kriterlerinin Fogra Standartları İle Karşılaştırılması

II. Uluslararası Katılımlı Kağıt - Karton, Mürekkep, Matbaa Sempozyumu ve Sergisi, 2 - 05 Aralık 2004

RENK OLUŞUMUNDA VE BASKIDA HEXACROME TEKNİĞİNİN UYGULANMASI

I. ULUSLARARASI KATILIMLI KAĞIT-KARTON MÜREKKEP, MATBAA SEMPOZYUMU, 26 - 28 Eylül 2002

PDF İN DOSYA YAPISI VE MATBAA SEKTÖRÜNE GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER

I. ULUSLARARASI KATILIMLI KAĞIT-KARTON MÜREKKEP, MATBAA SEMPOZYUMU, 26 - 28 Eylül 2002

Mürekkep ve Boya Endüstrisinde Renk Ölçümü

IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 22 - 24 Kasım 2001

BASKI SİSTEMLERİNDE FARKLI BASKIALTI MALZEMELERİ ÜZERİNDE TRAPPİNG ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

IV.ULUSLARARASI BOYA, VERNİK,MÜREKKEP VE YARDIMCI MADDELER SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ, 16 - 19 Kasım 2001

XENOBİOTİCS IN THE PRİNTİNG INDUSTRY

4TH XENOBİOTİCS METABOLİSM AND TOXİCİTY WORKSHOP OF BALKAN COUNTRİES, 12 - 16 Nisan 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

Matbaa Malzeme Bilimi

Marmara Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2019