Farklı Sektörlerdeki Ambalajların Tasarımındaki Renklerin Tu ketici Tercihlerine Etkisinin İncelenmesi


URAL E. , ÖZOMAY Z., ÖZDEMİR L. , ÖZAKHUN Ş. C.

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 4 November - 05 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text