Taş Kağıt Tu ru nu n Basılabilirlik Parametrelerinin Belirlenmesi


DUMAN E., AKGÜL A. , ÖZAKHUN Ş. C.

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 4 - 05 Kasım 2016