Mürekkep ve Boya Endüstrisinde Renk Ölçümü


ÖNER E. , OKTAV M. , ÖZAKHUN Ş. C.

IV. Uluslararası Boya, Vernik, Mürekkep ve Yardımcı Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi, 22 - 24 Kasım 2001