Ofset Baskıda Farklı Tram Sıklığının Nokta Kazancına Etkisinin İncelenmesi


TUTAK D., AYDEMİR C. , ÖZAKHUN Ş. C. , Beytut H. N.

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 4 - 05 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri